Visie Vitale Kernen

Afgelopen woensdag werd in de Commissie Alemeen Bestuur de Nota van Uitgangspunten voor Visie Vitale Kernen ter bespreking aan de raad aangeboden.
Dit gebeurde op verzoek van de raad zelf om een tussenstap te maken tijdens het proces van nieuwe beleidsvorming om de komende 10 jaar onze dorpskernen bruisend, leefbaar en vitaal te houden.

De gemeente heeft 3 uitgangspunten geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van de dorpskernen en die moeten het fundament vormen van de “Visie Vitale Kernen Lansingerland”.

  1. De kernen hebben een mix aan functies en voorzieningen. Verblijven en beleven is steeds meer van belang.
  2. Klimaatadaptie en brede welvaart zijn leidende principes voor aantrekkelijke centra
  3. De gemeente heeft goed en nauw contact met alle partijen (inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, sport en cultuur) en ondersteunt hen om de centra zo vitaal en veilig mogelijk te houden.

In basis doen de kernen van Lansingerland het goed. Zeker op het gebied van schoon, heel en veilig. Dat is zijn zeker ook belangrijke speerpunten van L3B. Nu is het zaak om alert te blijven en het kan altijd beter. Wij zullen de algemene aanbevelingen voor verbetering zeker ter harte nemen.
Met speciale aandacht voor de kern van Bleiswijk, want die heeft wat extra aandacht nodig volgens het advies vanuit de eerder gehouden beeldvormende avond.

Volgens woordvoerder Marjolein Gielis sluit deze nota grotendeels aan op de wensen van Leefbaar 3B. Met als doel het bruisend en leefbaar houden en verbeteren van de 4 dorpskernen. We blijven werken aan het verbeteren van levendige centra in onze kernen. De wens is volgens deze nota om wendbare centrumgebieden te maken, die klantgericht ondernemerschap combineren met gastheerschap. Volgens Leefbaar 3B is dat uitsluitend mogelijk als iedereen hierbij souplesse toont, dus ook de ambtelijke organisatie. Wij zullen vinger aan de pols houden, want vitaal zijn we zeker bij Leefbaar 3B.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*