Tarieven van de Sportaccommodaties

Tijdens de commissie Samenleving op donderdag 8 juni jl. zijn de tarieven van de Sportaccommodaties besproken.

Er werden vier vragen gesteld aan de raad:
1: De tarievennota sportaccommodaties 2023-2026 vast te stellen

  1. Daarmee de tarievennota 2019-2020 in te trekken
  2. De uitgangspunten a tot en met d en f voor de verhuur van sportaccommodaties ook voor cultuur- en multifunctionele accommodaties van toepassing te verklaren
  3. Geen bijdrage te doen in het onderhoud van padelbanen

Als je instemt met punt 1, dan is punt 2 een logisch gevolg. Maar zover kwam het niet tijdens deze commissievergadering. Dat heeft te maken met het feit dat de tarieven weliswaar bevroren zijn, maar dat er een grote index op komt. Daar had deze commissie wat moeite mee en er worden dus voorstellen gemaakt ter bespreking in de komende raadvergadering. Het onderwerp krijgt dus nog een vervolg.

Leefbaar 3B had ook wat moeite met punt 3.
Het college stelt dat de consequenties van het nieuwe tarievenstelsel voor culturele en maatschappelijke accommodaties op dit moment nog niet bekend zijn. Er heeft nog geen doorrekening plaatsgevonden van de nieuwe tarieven voor de cultuur accommodaties.
Dat maakt het wel lastig om iets vast te stellen, zonder dat we weten wat de consequenties zijn. Want het college stelt de tarieven pas vast na het besluit van de raad. Maar als raadslid heb je dan dus geen idee wat de gevolgen zijn. Dat vinden wij lastig en daarom heeft Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B dringend aan het college gevraagd om ons eerst een in zicht te geven in de financiële gevolgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*