Leefbaar 3B springt in de bres voor de bomen bij Klein Berkeloo

Op 30 juni vergaderde de gemeenteraad over woningbouwontwikkeling op Klein Berkeloo. Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard het woord. Naar aanleiding van het bezoek van Roy Diepeveen en Machiel Crielaard aan de locatie en het gesprek met omwonenden werd ons duidelijk dat de bomen aan de kant van de Noordeindseweg erg waardevol zijn voor hun leefgenot. Leefbaar 3B vond het frappant om in de Nota van Uitgangspunten te lezen dat behoud van de boomstructuur aan de kant van de Westersingel expliciet genoemd staat, maar dat niks vermeld wordt over de bomen aan de kant van de Noordeindseweg.

Met ons ingediende amendement hopen we te borgen dat de gemeente in samenspraak met bewoners en de projectontwikkelaar zich maximaal inspant voor behoud van zoveel mogelijk bomen. Dit amendement werd met steun van de voltallige raad aangenomen.

Het amendement van de ChristenUnie over de bouwhoogtes leidde tot meer discussie. Zij wilden in deze fase al een maximale bouwhoogte van 9 meter vastleggen. In het plan wordt nu gesproken over maximaal 11 meter. Wat Leefbaar 3B betreft komt deze discussie te vroeg. Immers staat duidelijk in de stukken dat er nog geen plan is hoe de woningbouwontwikkeling er uit komt te zien. Wat ons betreft gaan we de discussie aan over bouwhoogtes bij vaststelling van het bestemmingsplan.
Dit amendement heeft het uiteindelijk niet gehaald. De nota van uitgangspunten werd vastgesteld en Leefbaar 3B zal met interesse het vervolgproces volgen.

We hopen dat hier op termijn een Knarrenhof gerealiseerd kan worden. Dit is hard nodig, want de woningnood is hoog en we vinden het belangrijk dat er voor onze senioren voldoende gelijkvloerse woningen zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*