Initiatiefvoorstel Veiligheid ingediend door Leefbaar 3B

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bIn de raad van 26 november 2015 heeft Jan van der Laan namens de fractie van Leefbaar 3B het initiatief Raadsvoorstel “Toezicht en Handhaving, samen vooruit in Lansingerland” ingebracht. Tijdens deze procedurele behandeling vertelde Jan van der Laan dat Toezicht en Handhaving onlosmakelijk verbonden zijn aan de grondbeginselen van de democratie. Wat democratisch in het Parlement, Provinciale Staten, de Verenigde Vergadering van het Waterschap en de Gemeenteraad wordt bepaald, moet worden nageleefd. Met dit initiatiefraadsvoorstel wil Leefbaar 3B tot een meer en duidelijk lokaal veiligheidsbeleid komen. Het lokale veiligheidsbeleid krijgt een steeds grotere regierol toebedeeld bij ondermeer de aanpak van overlast.

De politie richt zich meer en meer op de eigen kerntaken en de gemeente krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid voor taken die de politie niet langer als kerntaak ziet. Voor die taken zetten gemeenten buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in en Toezichthouders Algemene wet Bestuursrecht (Awb). Op dit moment worden Boa’s in Lansingerland ingezet voor taken die feitelijk uitgevoerd zouden kunnen worden door een Toezichthouder Awb. Uit de praktijk blijkt ook dat Lansingerland aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering probeert te geven, maar dat dit door het huidige niveau en de capaciteit van de Boa’s beperkt wordt, omdat zij voor taken worden ingezet die door een toezichthouder Awb kunnen worden uitgevoerd.

In februari 2016 wordt in de commissie Algemeen Bestuur het initiatief voorstel besproken en zal ook het college van B&W een oordeel geven. Met dit initiatiefvoorstel wil Leefbaar 3B een debat voeren over de verdere ontwikkeling van het lokale veiligheidsbeleid, waarbij de inwoner en zijn veiligheidsbeleving centraal staat.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*