Geen noodopvang asielzoekers in Lansingerland

Het college zal de raad vanavond (26 november) vragen het agendapunt over de noodopvang van circa 60 asielzoekers op de locatie achter het gemeentehuis van de agenda te halen. Zie hieronder de brief die het college 26 november om 17:00 uur naar de raad heeft gestuurd.

In het weekend komt hierover een uitgebreid artikel op deze site en wordt ook ingegaan op de resultaten van de peiling die Leefbaar 3B op de site heeft gehouden. lees meer

 

Aan de leden van de gemeenteraad

Verzenddatum 26 november 2015

Onderwerp Noodopvang asielzoekers

Geachte heer, mevrouw,

Op de agenda van de raadsvergadering van 26 november 2015 is ‘Noodopvang asielzoekers’ als bespreekstuk onder punt 8a. genoteerd. Op 25 november vond in de namiddag overleg plaats tussen de klankbordgroep van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Hierover willen wij u informeren met deze brief.

Raadsvoorstel terugleggen aan het college

Uit het overleg van 25 november werd duidelijk dat vraagstelling van de VRR aan de gemeenten, inclusief Lansingerland, zich wijzigt ten opzichte van de vraagstelling begin november. Die vraagstelling richtte zich toen op elk aanbod van tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Hierover gaat ook het raadsvoorstel voor vanavond. Wij vragen de raad om het voorliggende raadsvoorstel (6167) terug te leggen aan het college en derhalve punt 8a van de agenda te halen.

Focus op versneld huisvesten van vergunninghouders

‘Uit het gesprek van de VRR met het COA bleek dat het, gegeven de geïnventariseerde mogelijkheden voor opvang in en karakteristieken van deze regio, opportuun is om de focus te verschuiven van tijdelijke noodopvang naar het versneld huisvesten van vergunninghouders.

Dat sluit aan bij het streven van het COA om de asielgerechtigden te laten uitstromen die nu, in afwachting van een reguliere woning, nog in AZC’s verblijven. Daardoor ontstaat ruimte in de AZC’s voor de opvang van asielzoekers die in procedure gaan of zijn om al dan niet asielgerechtigde te worden. Voor de versnelde uitstroom heeft het COA een regeling waar gemeenten gebruik van kunnen maken: de gemeentelijk zelfzorgarrangement-regeling (GZZA).

Voor zowel het COA, als de VRR en de gemeente is dit een efficiëntere oplossing. Er worden minder kosten gemaakt, omdat er minder tijdelijke opvang nodig is. En er wordt meteen gericht geïnvesteerd in mensen die statusgerechtigd zijn en dus een periode in Nederland mogen blijven en moeten integreren in de samenleving.

Vervolg

De VRR adviseert nu om mee te gaan met de hierboven beschreven veranderende focus. De VRR vraagt ons niet langer in te zetten op kleinschalige noodopvang. In de in januari 2016 aan uw raad voor te leggen notitie over de visie op huisvesting van statusgerechtigden zullen wij nader ingaan op de nieuwe vraagstelling vanuit de VRR.

Met een vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad Eijkenaar (Secretaris)          drs. Pieter van de Stadt (Burgemeester)

4 Comments

 1. Dat is en snelle 1-0 voor diegene welke tegen noodopvang is op de wijze zoals het COA het gedacht. Maar nu afwachten want er zitten adders onder het weinige gras wat er in Lansingerland nog is.
  Er is een vervelende tussenoplossing verzonnen en wel het moeten opvangen van gelukzoekers met een vergunning om hier te blijven. Daar moeten huizen voor komen en indien gemeenten helpen dan volgt een vergoeding en blijft men tegen dan zal de regering een boete opleggen. Leuker kunnen we het niet maken zou de belastingdienst zeggen. Ben zeer benieuwd wat er volgende week op papier staat. Nog 1x ik blijf tegen opvang.

 2. In ieder geval een goede zaak dat de noodopvang van gelukzoekers, migranten en nepvluchtelingen waar dan ook in Lansingerland voorlopig van de baan lijkt. Maar het trieste is dat zgn. statushouders sneller moeten doorstromen naar huizen die bestemd horen te zijn voor eigen burgers. Terwijl het bij statushouders, net als bij asielzoekers, in overgrote meerderheid gaat om gelukzoekers. Die dankzij de veel te lankmoedige houding van het IND, in ons toch al veel te druk bevolkte landje mogen blijven. En gewoon mogen doorgaan met het parasiteren op en het profiteren van de burgers die dit land hebben opgebouwd.

 3. Het is niet te geloven dat er 24000 Staats houders hier een huis krijgen,of een sober op vang,deze mensen de geluk zoekers? niet allemaal zeg ik er bij die nog niks heb toegevoegd in dit land,alleen hun hand op gehouden.

  ook is het niet te geloven dat ze gratis zorg krijgen,ik zelf ben hartpatiënt je wil niet weten wat ik moet betalen,of ik het nog wel kan betalen straks.

  ook onze kinderen en gezinnen die al jaren op de wachtlijst staan,krijgen geen huis of kamer. dan dat bed bad brood van die illegalen in ons land ze krijgen alles gratis te eten onderdak,en onze eigen mensen slapen onder een brug. krijgen een kop soep en dan weer kunnen ze oprotten.

  dan te denken voor onze ouders die ook in een oorlog geleefd,heb die geen na zorg hebben gekregen,die worden nu aan de kant gezet dat ze te veel kosten.

  Ik ben geen racist want ik ben met een indonesië vrouw getrouwd geweest o,ook een vluchteling trouwens. En heb een relatie met een donkere vrouw. natuurlijk begrijp ik het heus wel,maar het valt me zeer op dat het 90 procent mannen zijn.

  hier geld vrouwen en kinderen eerst,bij hun niet.

  ook snap ik niks van dit land meer en gemeente over onze eigen op vang die zitten over vol,die mensen krijgen niks.en ik vraag me ook af waar om moeten ik of een ander er voor betalen als je dat niet wil.

  ik zeg eerst eigen volk daar na hun pas.

 4. U ziet vandaag 27 november welke adder onder het gras al sinds oktober aanwezig was. Zonder ook maar het publiek te vragen wat wel of niet gedaan kan worden met vluchtelingen,gelukzoekes,vluchtelingen en een status is er dus iets bekonkeld met gemeenten en andere organisaties door dit kabinet. Het is niet iets wat er zich afspeeld in dit land en andere, dan moet er toch een groot draagvlak zijn of zie ik dit verkeerd. Ook de gemeenteraden komen hier lekker mee weg en is de plas dus gedaan. Mag ik toch een uitspraak doen van een parlementarier: knettergek

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*