Noodopvang asielzoekers niet in Lansingerland

inderij_voor_huurwoningHet COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft aan het college van B&W laten weten dat geen gebruik zal worden gemaakt van opvang van 60 asielzoekers in Lansingerland. De omvang van de groep is te klein en de financiële voorwaarden die in het raadsvoorstel staan te aanzienlijk. Daarom ook is in de vergadering van de gemeenteraad het voorstel voor de opvang van 60 asielzoekers achter het gemeentehuis van de agenda afgehaald.

In januari, uiterlijk februari, gaat in commissie en raad gesproken worden over het huisvesten van asielgerechtigden (statushouders) in Lansingerland. Asielgerechtigden zijn vluchtelingen die door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) tot Nederland zijn toegelaten voor vijf jaar. In de loop van de vijf jaar wordt getoetst of het verblijf in Nederland permanent kan worden.

In januari/februari zullen besluiten genomen moeten worden over de wijze waarop de asielgerechtigden een woning in Lansingerland kan worden gegeven. lees meer

Een beperkende factor is dat het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland te gering is om zonder verhoging van de wachttijd inwoners van Lansingerland en asielgerechtigden te huisvesten. De gemiddelde actieve wacht tijd voor een sociale huurwoning is op dit moment 3,5 jaar. Een aantal alternatieven zal in januari/februari besproken moeten worden. Te denken valt onder andere aan uitbreiden sociale huurvoorraad en mogelijk tijdelijke woningen.

Begin volgend jaar zal de raad zich weer buigen over vluchtelingen, maar dan over voorlopig toegelaten vluchtelingen. Dit jaar (2015) was de taakstelling voor deze groep 98 mensen en voor het eerste half jaar van 2016 is de taakstelling voor Lansingerland 69 personen. In de jaren 2012, 2013 en 2014 waren de aantallen: 15, 37 en 53 mensen.

3 Comments

 1. Onderstaande bijdrage die ik in mijn mailbox vond, wil ik u niet onthouden.

  QUOTE

  Ik blijf het merkwaardig vinden dat de zgn. vluchtelingen uit het Midden-Oosten massaal en uitgerekend naar West-Europa willen. Immers:
  1. het is een lange, zeer gevaarlijke reis;
  2. het kost ongelofelijk veel geld;
  3. ze willen dus naar landen waar die verderfelijke Christenen wonen;
  4. het klimaat in West-Europa is nou ook niet bepaald dat waar ze aan gewend zijn.

  Tenzij….. er iets heel anders aan de hand is dan “vluchten voor geweld”. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ook IS, Taliban, Boko Haram en al die andere organisaties die
  het beste met de wereld voor hebben, inmiddels nog niet de potentie van deze exodus hebben ontdekt! Denk hierbij nog even aan dat IS filmpje van eind vorig jaar, toen een IS-strijder, staand op het strand van Libië en zwaaiend met z’n AK-47, wees in de richting van de Middellandse Zee en riep: “Europa… wij komen er aan!”.
  Want het is momenteel voor al die goedbedoelende Kalifaat-aanhangers wel heel erg eenvoudig om hun strijders
  onopvallend en ook nog eens min of meer LEGAAL West-Europa in te laten stromen!
  De grote opvang van vluchtelingen in het westen is eigenlijk nog maar een paar maanden oud en de eerste tekenen
  van onrust hebben zich al aangediend in Duitsland en Zweden. Vluchtelingen die in hun thuisland elkaar de hersens in slaan omdat ze van een afwijkend geloof zijn, blijken die strijd hier gewoon voort te zetten (Duitsland). En ook een opstand omdat men na drie weken wel vond lang genoeg in een opvangkamp te hebben gezeten en nu een echte woning én werk wilde hebben (Zweden)!

  Ik vraag me af of al die politici, die om het hardst roepen dat wij in het rijke westen die arme mensen moeten helpen,
  zich wel realiseren wié en wát ze nu werkelijk aan het helpen zijn. Je hoeft toch geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat als je 50.000 berooide ‘vluchtelingen’ binnen laat, dat je die mensen ook onderdak en inkomen moet bieden. En wáár halen we dat vandaan? Want ik heb absoluut niet de illusie dat deze mensen op termijn enige bijdrage aan onze maatschappij gaan leveren. Nu niet en nooit niet. De meerderheid zal altijd afhankelijk blijven van overheidssteun (en waren juist niet allerhande uitkeringen in Nederland de laatste jaren flink omlaag gegaan of zelfs verdwenen?). En er is nu al een tekort aan (betaalbare) woningen, dus wáár……?
  Voor politici is het gemakkelijk, na de volgende verkiezingen zijn ze weer weg en móchten ze ooit al ter verantwoording
  worden geroepen, dan “kunnen ze zich absoluut niet vinden in het geschetste beeld!”. (het zijn net meeuwen: ze duiken er op, schijten de boel onder en vliegen weer verder)
  O ja, was ik even vergeten. Eén politicus wist te melden dat “verreweg de meeste van deze vluchtelingen hoogopgeleide
  mensen zijn, die hier ook snel een goede baan kunnen vinden”. (de beroemde win-win situatie!). Ammehoela!
  Van die 50.000 ‘binnenkomers’ is ongeveer 90% man! Die komen in de hoop hier te mogen blijven en dan het aloude
  gezelschapspelletje gaan spelen dat “gezinshereniging” heet. Met die gedachte zijn ze ook het thuisland ontvlucht, om zo vrouw en kroost de gevaarlijke rubberbootjesreis te besparen en ze op kosten van de Nederlandse belastingbetaler veilig
  per Jumbo in te vliegen.
  Ooit zal 2015 in de Islamitische geschiedenisboeken te boek komen te staan als het jaar waarop de Islamisering
  van West-Europa begon! Er is dit jaar iets onomkeerbaars in gang gezet!

  UNQUOTE

 2. Ik ben blij dat we- althans voorlopig -geen nieuwe volksplanting van buiten Europa door het strotje geduwd krijgen, door premier Rutte uit Den Haag of door de EU-ziener Timmermans uit Brussel bezongen/ opgehemeld als ‘verrijking van de Lansingerlandse diversiteit’.

  In feite heeft Mutti- Merkel met haar irreele grootspraak de immigratiegolf naar de EU fors aangejaagd.
  Nu Duitsland vol zit met calculerende -en Euro-shoppende migranten zouden wij als gemeenten in een buurland haar broek ‘solidair’ moeten ophouden om haar EU-‘leaders’-imago weer wat op te veizelen.

  Nein danke .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*