Fractie

Naar een nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 gaat hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Wet Inburgering in. Daarmee gaat het huidige inburgeringsstelsel volledig op de schop. De nieuwe wet schept een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeenten, omdat zij asielstatushouders moeten begeleiden bij […]

Fractie

Vluchtelingenopvang gaat om mensen

De commissie Samenleving heeft zich op een respectvolle wijze gebogen over de vraag “Wat als” er een verzoek komt voor permanente opvang van vluchtelingen. Leefbaar 3B is zich bewust dat er veel vluchtelingen zijn, die […]