Moet Lansingerland 3 tot 12 maanden opvang bieden voor vluchtelingen?

coa_0Begin deze maand heeft de gemeente een verzoek van zowel de veiligheidsregio als van de provincie gekregen om een bijdrage te leveren aan de noodopvang van minimaal 60 vluchtelingen. Dit betreft opvang van minimaal 3 maanden tot 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog 1 jaar.

Leefbaar 3B is qua fractie een afspiegeling van de samenleving. Binnen de fractie zijn over dit onderwerp ook voor- en tegenstanders. Voor enkelen is de opvang van 3 tot 12 maanden bespreekbaar, terwijl voor een kleine meerderheid van de fractie de crisisopvang van 72 uur en de landelijk opgedragen opvang van statushouders voldoende is.

Dat Nederland verdeeld is, bleek o.a. uit een artikel in Elsevier van 5 oktober 2015 getiteld “Meer weerstand tegen opvang vluchtelingen”. Uit het artikel blijkt dat Nederlanders negatiever zijn gaan denken over de opvang van vluchtelingen in ons land. Een ruime meerderheid (66%) vindt dat Nederland niet meer asielzoekers moet toelaten. lees meer

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer bevestigde afgelopen donderdag 12 november in de vergadering van de raadscommissie Samenleving allereerst het op 8 oktober ingenomen standpunt dat Leefbaar 3B instemt met een crisisopvang van maximaal 72 uur. Leefbaar 3B neemt haar verantwoordelijkheid voor de door het Rijk opgelegde taakstelling voor huisvesting van statushouders (vluchtelingen, die een verblijfsvergunning hebben). Aanvullend hierop sprak Hoppenbrouwer namens Leefbaar 3B de wens uit om de statushouders verspreid over de wijken in Lansingerland te huisvesten.

De volledige fractie is het eens over het feit dat de oplossingen gevonden moeten worden daar waar de problemen zijn ontstaan. Dit is de eindverantwoordelijkheid is van de wereldleiders. Nu de wereldleiders keuzen hebben gemaakt waardoor een enorme vluchtelingenstroom op gang is gekomen, komen humanitaire overwegingen en lokale belangen onder hoge druk te staan. Leefbaar 3B is van mening dat het zeer ongewenst is om mensen om de 72 uur te laten verkassen om uiteindelijk in een asielzoekerscentrum terecht te komen.

In de raadscommissie Samenleving is langdurig gesproken over een vorm van noodopvang, die langer duurt dan 72 uur. Er leek zich al snel een meerderheid in de gemeenteraad af te tekenen die instemt met de mogelijkheid te komen tot een noodopvang van minimaal 3 maanden tot een jaar en een optie tot verlenging van nog een jaar. De discussie die daarop volgde is: Waar moet dat gebeuren?

Leefbaar 3B is een lokale partij, waar de mening van de inwoners zwaar telt. Hoe denken de inwoners over noodopvang. En indien de meerderheid dit wenselijk acht, welke locatie zou hiervoor geschikt zijn? In dit verband stelde Hoppenbrouwer dat de inloopavonden op 13, 16 en 17 november en de mening van de leden van Leefbaar 3B medebepalend zullen zijn voor het uiteindelijke standpunt van de fractie.

Het college heeft via een quick scan 12 kavels als mogelijke locatie geselecteerd. Na toepassing van een aantal criteria legde het college de gemeenteraad twee serieuze opties voor: Wilderszijde in Bergschenhoek (vlak bij het gemeentehuis van Lansingerland) en de Lijsterlaan in Bleiswijk. Wouter Hoppenbrouwer was verre van tevreden over het toepassen van de criteria. Er lijkt met verschillende maten te zijn gemeten. Ook na de vergadering van de raadscommissie bleef het onduidelijk waarom locaties in Berkel en Bergschenhoek van de longlist waren verdwenen.

Naast de nader te peilen meningen van de omwoners waar de twee voorkeurslocaties zijn gepland, ontstond in de raadscommissie ook veel ophef over de financiën. De notitie suggereert dat de gemeente naar alle waarschijnlijkheid € 400.000 uit eigen middelen moet betalen. Op de vraag van Leefbaar 3B aan de collega raadsleden of er voor hun partij nog een financiële grens is om opvang van 60 vluchtelingen te organiseren, bleek dat de lokale politieke partij Wij Lansingerland, de enige partij is die koste wat kost wil overgaan tot noodopvang van 3 tot 12 maanden.

Leefbaar 3B spreekt de hoop uit dat er in de periode aan tot de raadsvergadering van donderdag 26 november 2015 duidelijkheid komt over de mening van de inwoners betreffende noodopvang van vooralsnog maximaal een jaar. Leefbaar 3B roept voor- en tegenstanders op om zich vooral te laten horen. Dat kan op twee resterende inloopavonden van de gemeente op de locaties:

 • Maandag 16 november van 17:00 – 19:00 uur in gebouw Rehoboth, Wilhelminastraat 2 te 2651 DL Berkel en Rodenrijs.
 • Dinsdag 17 november van 17:00 – 19:00 uur in de Rank, Kerkstraat 13 te 2665 BD Bleiswijk.

Woensdag 18 november kunnen leden van Leefbaar 3B zich tijdens de Algemene Ledenvergadering uitspreken over de vluchtelingenopvang in Lansingerland.

Leefbaar 3B respecteert alle persoonlijk meningen en gaat er vanuit dat deze op een constructieve en respectvolle manier via de verschillende mogelijkheden geuit zullen worden.

Verder kan iedereen op deze site via “Geef uw mening” (rechts op deze pagina) zijn of haar mening geven.

10 Comments

 1. Leefbaar Lansingerland heeft de opvatting dat het vluchtelingenprobleem moet worden opgelost in de probleem regio. Wanneer ik mij beperk tot het Midden Oosten, dan stel ik vast dat in de regio al miljoenen vluchtelingen worden opgevangen, en dat de misschien 100.000 die zich in Nederland melden daar maar een fractie van is. Dat maakt de opvatting van Leefbaar tot een goedkope loze kreet.
  De verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenprobleem ligt bovendien bij het Westen (de USA van George Bush voorop) dat in de afgelopen 10 tallen jaren bijzonder onhandig heeft geopereerd in Irak en Afghanistan, en daarmee de voedingsbodem heeft gecreëerd voor de daar ontstane situatie. Het aandeel van Nederland daarin is inderdaad vrij beperkt, maar van tegengas van betekenis hebben wij ook niet gegeven.
  Hiermee wil ik aangeven dat het onze verantwoordelijkheid is om substantieel bij de dragen in het lenigen van de nood in het vluchtelingenprobleem. En wanneer dat de gemeente Lansingerland € 300.000 moet kosten (dat bedrag zag ik genoemd worden), € 6 per inwoner of pak weg € 20 per gezin, dan is dat wat mij betreft geen probleem. Wanneer Wij Lansingerland de opvatting huldigt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen, dan sluit ik mij daar graag bij aan. En ik hoop dat ook alle ander partijen in de Raad hun medemenselijkheid tonen, en niet hun oren laten hangen naar de kretologie van Wilders. Of beter: niet hun oren maar hun onderbuik.

 2. Ik ben resoluut tegen het voornemen om vluchtelingen in deze regio op te nemen. Gezien de ernstige toename van inbraken in woningen en auto’s blijkt onze politiemacht al onmachtig om de huidige plaatselijke samenleving een gevoel van veiligheid te geven. Een wijkagent is niet of nauwelijks aanwezig, politie lijkt zich alleen bezig te houden met verkeer. Welke garanties geeft onze gemeenteraad aan ons dat de veiligheid niet in het geding komt? Kijkt onze gemeenteraad naar andere gemeentes waar de opvang van vluchtelingen vaak desastreus verloopt? Mijn gevoel is dat wij ons vals nobel trachten op te stellen, kijk eens hoe barmhartig wij zijn… Dhr. Jan Laan lijkt vergeten te zijn dat wij nagenoeg failliet zijn dankzij onze grondposities en speculaties.
  Ons dorp, onze samenleving is niet klaar voor echte vluchtelingen, nep vluchtelingen, gelukszoekers, getraumatiseerden en vlichtelingen welke met zeer foute bedoelingen ons land binnen reizen. Neen, ik ben 100% tegen!

 3. Telegraaf 17 november 2015:

  “Zelfs mensen met valse papieren mogen procedure in
  Asielcontrole faalt”.
  “De controle van asielzoekers moet snel beter. Nu is onduidelijk wie ons land binnenkomt, en dat brengt grote gevaren met zich mee”.

 4. Algemeen Dagblad 17 november 2015:
  “De politie moet dagelijks vijf tot tien keer uitrukken voor incidenten in en rond asielzoekerscentra”. Daarbij gaat het vooral om vechtpartijtjes tussen jonge asielzoekers. Dat zegt commandant Max Daniel van de Nationale Politie. ,,Vaak gaat het om meisjes.”

 5. Gisteren op de inloopavond geweest in Berkel. Wat me opvalt is dat de raadsleden erg positief praten over opvang vluchtelingen en dat er weinig bekend is gemaakt aan de inwoners dat ze mee kunnen stemmen via de website! De mensen uit mijn wijk die ik gesproken heb zijn absoluut tegen en hebben daarvoor meerdere redenen kenbaar gemaakt. Hoe kan het dat Syriërs hun paspoort kwijt zijn geraakt en we niet achter hun identiteit kunnen komen? Bij hun reis verloren, zegt een raadslid…ja…..maar hun mobiel zijn ze niet kwijtgeraakt????? Reden tot nadenken. Er zijn genoeg gemeentes die niet voor niets NEE hebben gezegd tegen de opvang, dat moet Lansingerland ook doen!!

 6. Ik ber er mordicus tegen geen opvang in Lansingerland. Lees de reacties van de ingekomen berichten en je ziet dat er geen draag vlak voor is. Dus voor elke politieke partij die hier voor zal stemmen zal dit het einde van mee beslissen worden. Opvang in de regio daar. We hebben een woning tekort, geen banen en zorgen slecht voor onze zieke en gepensioneerden en we hebben genoeg problemen in ons eigen land. We kunnen en willen bijdrage in opvang in de regio en zorgen voor opbouw Syrie. Maar niet het probleem verplaatsen naar ons.

 7. Opvang voor 72 uur, met eventueel verlenging, zoals in de Sterrenhal, kan voor mij wel. Ik ben echter tegen iedere verdere stap van onze gemeente. Maar de voorkeurslokatie aan de Lijsterlaan in Bleiswijk is wel een heel ongelukkige.
  In de inleiding van de notitie wordt gesproken over 60 asielzoekers, en dat zou 1 op de 1000 inwoners zijn. Echter, Lansingerland bestaat uit kernen, en Bleiswijk is daarin de kern die nog een dorp is en dat zal blijven. 60 asielzoekers op een bevolking van 11.000 is dan 1 op plm. 185 inwoners. Maar de locatie wordt in de notitie aangegeven als geschikt voor 100+. Nou, we weten hoe dat werken zal: Zeker 100 en waarschijnlijk meer, dan kom je bij 1 op 100 a 110.

  In de notitie wordt de lokatie Wilderszijde, zeg maar achter het gemeentehuis afgewezen, mede omdat daar claims van projectontwikkelaars bestaan. Hier moet ik bijna om lachen. Als eerste wethouder Financien en Grondbedrijf van Lansingerland, die het begin van de crisis nog meemaakte werd ik geconfronteerd met het feit, dat de contracten die Bergschenhoek met de projectontwikkelaars gesloten had, zodanig waren, dat deze niet of maar moeilijk gedwongen konden worden om binnen een zekere tijd af te nemen. Dat is de grote “bloeder”geworden voor de financien van Lansingerland.
  En nu, terwijl er nog geen meter is afgenomen en geen spa de grrond in is, terwijl de lokatie ook niet ideaal ligt in de nabijheid van Zestienhoven en straks de A13/16, zouden er opeens claims van ontwikkelaars komen. Ridicuul !

  Onacceptabel is ook dat onze gemeente er uit eigen portemonnee (en dat is altijd de optelsom van de portemonnees van de burgers) er op zijn minst 400.000 euro in steekt.
  Stelt u zich Bleiswijk eens voor. Net aan de Oostkant van de lokatie Lijsterlaan, vecht in het gebouw ’t Web Crescendo voor haar bestaan. Van de 400.000 die voor het gebouw gevraagd wordt kan geen cent af. Nu zien dezee trouwe inwoners, die de leefbaarheid van Bleiswijk al decennia lang gediend hebben met hun muziek, dat datzelfde bedrag -niet eenmalig maar per jaar- wel eventjes uitgegeven wordt voor de asieloekers. Voor wie ik overigens een warm hart heb, dwz voor de echte vluchtelingen onder hen, maar waar de kleinste kern van een nog steeds kleine gemeente niet kan opvangen, wat Europese leiders en landen verzuimen.

 8. Aanvullend op 8: Ik vergis me met dat bedrag van 400.000 euro. Dat is niet per jaa, maar -grotendeels – waarschijnlijk- eenmalig. Ik zeg waarschijnlijk omdat tijdelijk in de politiek vaak verlengd wordt tot nog een beeetje langer tijdelijk. En dan kost dat de gemeente ook geld.
  Waar het mij in de vergelijking echter om gaat is dat er van die 400.000 euro die de gemeente vraagt voor ’t Web kennelijk niets afkan, terwijl eenzelfde bedrag hier wel beschikbaar gesteld dreigt te gaan worden.

 9. UPDATE n.a.v. het raadsvoorstel:

  1.Met het raadsvoorstel lijkt de meeste kou de lucht uit. De ongelukkige locatie LIjsterlaan Bleiswijk, tegenover een basisschool, naast een school voor voortgezet onderwijs , te dicht op de woningen en een nabijgelegen kas is van de baan. In het voorsgtel wordt Wilderszijde gekozen.

  2.In het voorstel wordt duidelijk gesteld dat het de gemeente Lansingerland geen geld mag kosten maar dat zowel de rekening vwb aanpassing van de infrastructuur als die voor extra personeelsinzet betaald zullen moeten worden door “derden”, bv het COA.

  Hiermee is de ergste kou uit de lucht. Principieel blijf ik van mening dat een slechte en slappe politiek vanuit Europa en de nationale overheid niet gehonoreerd moet worden door medewerking, maar het gaat hier niet alleen om principes, vooral ook om mensen.
  Ik blijf dus tegen, vind dat de energie vooral gestopt moet worden in inburgering, integratie en begeleiding naar werk( zodat we ook bijstandsuitgaven minimaliseren) van diegenen met een verblijfsstatus die we straks moeten huisvesten. Maar mocht de Raad akkoord gaan, dan kan ik er nu de twee belangrijke pijnpunten zijn weggenomen, als burger wel mee leven.

  Wel zou ik de reeks besluit-punten enigszins wijzigen.
  Punt 2 amenderen tot: “Hiervoor de locatie Wilderszijde onder voorbehoud van overeenstemming over de punten 3 en 4 voorlopig aan te wijzen.
  Daarna de punten 3. en 4.
  Daarna een nieuw toe te voegen punt 5: Na akkoord over de voorwaarden onder 3. en 4. de locatie Wilderszijde definitief aan te wijzen.

  Een en ander voorkomt dat de infrastructuur al aangepast wordt en de porto cabins geplaatst zijn, terwijl er nog geen (duidelijkheid over een) akkoord is over de voorwaarden.

  Dat kan zo snel dat de Raad er in december definitief over kan beslissen als “de derden”akkoord zijn.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*