Peiling opvang vluchtelingen in Lansingerland

Poll-vluchtelingen_151129De fractie van Leefbaar 3B heeft via de eigen site afgelopen twee weken een peiling gedaan over de opvang van asielzoekers in Lansingerland. Ook is via een advertentie in de Heraut opgeroepen de peiling in te vullen.

Leefbaar 3B kijkt tevreden terug naar deze wijze van inwonersraadpleging, omdat het een indicatie geeft over de meningen, die leven in de samenleving. Leefbaar 3B is er van overtuigd dat deze peiling mede de reden is geweest voor het college om de mogelijke noodopvang in Bleiswijk in te trekken.

In totaal hebben 465 mensen hun mening gegeven. Niet iedereen heeft alle drie de vragen ingevuld, hetgeen sommige verschillen verklaart. lees meer

  • Op de vraag bent u akkoord met de opvang van 60 vluchtelingen in Lansingerland voor 3 tot 12 maanden hebben 161 mensen (35%) ja geantwoord en 266 mensen (57%) hebben aangegeven daarmee niet akkoord te zijn.
  • 255 mensen (55%) hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen opvang van vluchtelingen bij hun in de buurt en 128 mensen (28%) hebben aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.
  • Op de vraag of opvang van 300 vluchtelingen of meer bespreekbaar is, hebben 105 mensen (23%) aangegeven dat bespreekbaar is en 295 mensen (63%) hebben ingevuld dat dat onbespreekbaar is.

Naast de peiling hebben 108 mensen in totaal 139 reacties geschreven op de site van Leefbaar 3B.

  • Hiervan hebben 23 mensen (21%) geschreven voor opvang van vluchtelingen te zijn, ongeacht op welke locatie in Lansingerland.
  • 19 mensen (18%) hebben geschreven onder voorwaarden akkoord te kunnen gaan met de opvang van vluchtelingen in Lansingerland. De voorwaarden zijn niet voor iedereen hetzelfde en hebben betrekking op de volgende zaken: Maximaal 60 vluchtelingen; ver van de dorpscentra af; niet bij scholen; niet in Bleiswijk; alleen gezinnen en het mag de gemeente financieel niets kosten.
  • 66 mensen (61%) hebben geschreven tegen opvang van vluchtelingen in Lansingerland te zijn.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de discussie in haar volle omvang door gaat. De fractie van Leefbaar 3B zal de geuite meningen van voor- en tegenstanders blijven meewegen in het standpunt.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*