Leefbaar 3B benadrukt handhaving in de veiligheidsaanpak van Lansingerland

Terry Duivesteijn, duoraadslid voor Leefbaar 3B, heeft tijdens de commissievergadering van 11 oktober 2023 zijn kritiek, maar ook tevredenheid, geuit over de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB). Tijdens de vergadering werd de uitgangspuntennotitie voor het IVB besproken door de comissie Algemeen Bestuur. Kritiek omdat het nieuwe IVB vorig jaar al had moeten worden vastgesteld. Wel waardeert hij de huidige inspanningen en de inhoud van de uitgangspuntennotitie, op de meeste punten.

Veiligheid is altijd een topprioriteit geweest voor Leefbaar 3B, en recente rapporten tonen verbeteringen in Lansingerland op waardering. De investeringen van Leefbaar 3B in de afgelopen jaren werpen zijn vruchten af, maar nu niet verder investeren of zelfs bezuinigen op veiligheid zou dat teniet kunnen doen. Zo waarschuwt Duivesteijn voor stijgende overlastcijfers, fietsendiefstal en benadrukt hij het belang van waakzaamheid, gezien de invloeden van omliggende grote steden en het risico op ondermijning in de gemeente.

Vier cruciale aandachtspunten zijn door Leefbaar 3B naar voren gebracht voor het IVB:

  1. Handhaving: Leefbaar 3B benadrukt het belang van handhaving, vooral wanneer preventieve maatregelen falen. De huidige APV baseert zich op handhaving op tal van terreinen, zoals huftergedrag, vuildump en asociaal parkeren. Het college wordt opgeroepen dit als een kernuitgangspunt te beschouwen. Zonder focus op handhaving wordt Lansingerland een vrijstaat.
  2. Buurtpreventie: BTL, een van de grootste initiatieven in Lansingerland en zeer gewaardeerd door Leefbaar 3B, dient een (goed georganiseerde) ketenpartner te worden waar de gemeente goed mee samenwerkt. Leefbaar 3B stelt voor een convenant tussen de gemeente en BTL op te stellen.
  3. Cameratoezicht: Dit wordt gezien als een belangrijk instrument voor handhaving en preventie. Leefbaar 3B wil dat het IVB hier specifieke aandacht aan besteedt en vroeg de burgemeester naar het huidige camerabeleid. Dit wordt begin volgend jaar verwacht.
  4. Gezondheidsveiligheid: Buurtbewoners moeten in noodgevallen snel hulp kunnen krijgen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een AED in de buurt en een ambulance die snel ter plaatse is. Niet voor niets lieten we in het coalitieakkoord opnemen dat Lansingerland een hartveilige gemeente dient te zijn. Leefbaar 3B suggereert dit op te nemen als een doorlopend thema of als onderdeel van het uitgangspunt rond gemeentelijke regie in zorg en veiligheid.

Thema’s als ondermijning en digitale veiligheid zijn al goed verwerkt in de uitgangspuntennotitie.

Tot slot dringt Duivesteijn aan op duidelijkheid over de aanpak van overlast door verwarde personen en vraagt hij zich af of het IVB wel zo flexibel en responsief zijn als wordt geschetst. Hoeveel ruimte heeft het college nodig?

Eind dit jaar wordt het concept-IVB aan de commissie aangeboden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*