Nota parkeerbeleid teruggestuurd naar college

De commissie Ruimte heeft het raadsvoorstel Parkeerbeleid 2023 teruggestuurd naar het college. De coalitiepartijen WIJ en Leefbaar 3B kwamen al voor de behandeling van de Nota Parkeerbeleid en de Nota Parkeernormen in de raadscommissie tot de conclusie dat dit beleid terug moet naar de tekentafel. Tijdens de commissievergadering sloten de fracties van CDA en VVD hierbij aan. Waardoor er een meerderheid ontstond om het parkeerbeleid in deze vorm niet vast te stellen.

Bij de door de raad in januari 2022 vastgestelde Mobiliteitsvisie 2040 zijn toentertijd drie amendementen van Leefbaar 3B, VVD en CDA aangenomen. Die amendementen zijn opgenomen in de Mobiliteitsvisie. De Mobiliteitsvisie is onder andere de basis voor het parkeerbeleid. In het parkeerbeleid, dat nu aan de raad is voorgelegd, zijn de kaders, die de raad via de drie amendementen heeft meegegeven aan het college, niet meegenomen. Het college gaf via wethouder Simon Fortuyn aan het raadsvoorstel in lijn te zullen gaan brengen met de aangenomen amendementen. Een aangepast raadsvoorstel Parkeerbeleid zal op een later tijdstip aan de raad worden voorgelegd.

De belangrijkste zaken die niet zijn overgenomen:

  • Geen betaald parkeren
  • Er blijft ruimte voor de auto totdat nieuwe alternatieven bewezen succesvol zijn
  • Loopafstanden niet meer dan 100 meter vanaf de parkeerplek
  • Ligt een woonwijk binnen 800 meter van de twee metrostations en de ZoRo-busbaan (lijn 170) dan is de geldende parkeernorm van toepassing, zonder verminderende correctie.
  • Dat mensen tegenwoordig anders aankijken tegen autobezit is met een amendement geschrapt, maar komt toch weer terug in het parkeerbeleid.
  • Minder ruimhartig faciliteren van parkeerplaatsen is in een van de amendementen geschrapt, maar komt toch weer terug in het parkeerbeleid.

Daarnaast is een parkeernorm voor sociale huurappartementen in Berkel centrum 0,7 parkeerplaatsen per appartement en 0,9 in de centra van Bergschenhoek en Bleiswijk. Leefbaar 3B vindt dat 1 parkeerplaats per appartement beschikbaar moet zijn, net zo als dat voor nagenoeg alle andere woningen minimaal 1 is en wel oplopend tot 2,2.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaf aan dat het fijn zou zijn dat zo min mogelijk gebruik van de auto wordt gemaakt, maar dat bezit van een auto een normale zaak is en daar horen voldoende parkeerplaatsen bij. In Lansingerland hebben inwoners in 99% van alle woningen een auto beschikbaar en dat vraagt om voldoende parkeerplaatsen. Dat het in stedelijk gebied veelal anders ligt is zo, maar Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk hebben een dorps karakter.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*