Parkeerbeleid

De eerste aanzet van het parkeerbeleid heeft de raad afgelopen week gezet met het meegeven van ideeën daarover aan wethouder Henk de Paepe. Leefbaar 3B woordvoerster Cheryta Buijs gaf aan het met de uitgangspunten en de voorstellen in de hoofdlijnen grotendeels eens te zijn. Een aantal belangrijke punten zijn aan de wethouder meegegeven.

  • Het parkeren op eigen grond is een belangrijk punt. Het bij de tuin trekken van een parkeerplek of in geval van een garage bij het huis trekken, zou niet toegestaan moeten worden.
  • Met het activeren van het gebruik van de fiets zijn wij het eens, maar voor het kunnen parkeren van fietsen is het van belang dat er voldoende gelegenheid is om fietsen ook goed vast te kunnen zetten. Een bewaakte fietsstalling is aantrekkelijk voor langer parkeren, maar zal voor korte bezoeken aan de winkelcentra minder gebruikt worden. De vraag is dan ook of hieraan behoefte is in het centrum van Berkel. Bij de stations zal deze behoefte er zeker wel zijn. Ook bij bushaltes willen wij pleiten voor een degelijke parkeerplek voor fietsen.
  • Leefbaar 3B is tegen betaald parkeren voor auto’s is in de winkelcentra. Wij verwachten bij betaald parkeren dat mensen minder vaak deze winkelcentra zullen bezoeken en uitwijken naar gebieden waar niet betaald hoeft te worden. Het toepassen van de blauwe zone in de winkelcentra vindt Leefbaar 3B een goede mogelijkheid om het lang parkeren zoveel mogelijk te verhinderen. Voor het lang parkeren van bewoners in deze winkelgebieden zou het verstrekken van vergunningen een optie zijn. Deze vergunningen zouden kostendekkend verstrekt moeten worden. Voor de bewoners van deze gebieden zou dit een gratis vergunning dienen te zijn. De kosten hiervan worden verwerkt in de vergunningen van andere lang parkeerders.
  • Voor het lang parkeren bij de stations zou een kostendekkend parkeergeld een oplossing kunnen zijn om zo het gebruik van de fiets te bevorderen. Een goede plek voor de fietsen is dan wel een must, zoals een bewaakte fietsenstalling. In de omliggende wijk zal een gratis vergunningstelsel moeten voorkomen dat de metrogebruiker daar gaat parkeren, de kosten van deze vergunningen zullen door het parkeergeld betaald dienen te worden om geen verschil van faciliteiten voor burgers te krijgen.
  • Leefbaar 3B is geen voorstander van het winst maken op parkeergelden om te voorkomen dat het verblijven en wonen in Lansingerland onaantrekkelijk wordt.

De nota Parkeerbeleid komt op enig moment naar de gemeenteraad, dan zal door Leefbaar 3B een definitief standpunt worden ingenomen over alles wat met parkeren van auto en fiets te maken heeft.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*