Woningbouw en parkeren winkelgebied Berkel Centrum Oost

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 3 oktober de “Nota van Uitgangspunten Berkel Centrum Oost (Hergerborch)” vastgesteld.

Het gaat om het bouwen van 60 tot 80 sociale huurwoningen van 3B Wonen, de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het visrestaurant The Naked Fish en de supermarkten Hoogvliet en Aldi met minimaal 120 en hoe je op een betere en verkeersveilige manier met auto en fiets van en naar het gebied Berkel Centrum Oost kan rijden (de ontsluiting van het gebied).

Woningbouw 3B Wonen
Leefbaar 3B vindt dat alles op alles gezet moet worden om op het terrein van het voormalige verzorgingshuis Hergerborch minstens 80 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd, omdat in Lansingerland een tekort is aan sociale huurwoningen. lees meerWoningbouw en parkeren winkelgebied Berkel Centrum Oost

Extra parkeerplaatsen
Voor de extra parkeerplaatsen zijn drie varianten, die door het college onderzocht gaan worden:
1. Op de plaats van het huidige parkeerplein een parkeergarage bouwen met één parkeerlaag onder de grond en één laag op het maaiveld. Levert ongeveer 120 extra parkeerplaatsen op.
2. Op de plaats van het huidige parkeerplein een parkeergarage bouwen met twee parkeerlagen onder de grond, zonder maaiveld parkeren. Levert ongeveer 160 extra parkeerplaatsen op.
3. Het huidige parkeerplein handhaven en bij/onder de nieuwbouw van 60 tot 80 woningen van de 3B Wonen een ondergrondse parkeergarage bouwen. Hoeveel extra parkeerplaatsen deze variant oplevert, is nog niet bekend.
De gemeenteraad wacht het onderzoek van het college af en besluit later welke van de drie varianten het meest haalbaar en betaalbaar is. De raad heeft met een ruime meerderheid een amendement van D66 aangenomen dat in ieder geval de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen minimaal 120 moet zijn

Ontsluiting
Er is door het college een heel goede ontsluiting van het winkel- en woongebied Berkel Centrum Oost bedacht. De Molenwerfstraat wordt verplaats richting Berkelsedijkje en vervolgens kunnen parallel aan het fietspad auto’s richting rotonde bij Berkelse Poort rijden. Als dit niet gerealiseerd zou kunnen worden, stelt het college een terugvaloptie voor om de directie autoverbinding tussen parkeerplein of parkeergarage en Laan van Romen via de Raadhuislaan te handhaven. Deze route midden in het centrum van Berkel wordt met de te verwachten toename van het autoverkeer dan nog verkeersonveiliger. Vandaar dat Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk in een amendement (wijzigingsvoorstel) voorstelde deze terugvaloptie te schrappen uit de Nota van Uitgangspunten. Dat was in de raad niet haalbaar. Het amendement is daarna aangepast. Als de ontsluiting via de verplaatste Molenwerfstraat en het Berkelsedijkje niet te realiseren is, dan wordt te zijner tijd de ontsluiting met mogelijke andere oplossingen in de raadscommissie Ruimte opnieuw besproken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*