Fractie

Geluidsschermen aan de N209

Nadat de heer Neeteson in september in de commissie Ruimte had gepleit voor maatregelen om de geluidsoverlast van de N209 op het traject langs Bleiswijk in te perken, kwam het onderwerp opnieuw ter sprake in […]

Fractie

Afval scheiden op scholen

Voor de afvalinzameling zijn scholen gelijkgesteld aan bedrijven, waardoor gescheiden inzamelen extra kosten met zich mee zou brengen. De gemeenteraad vindt uit educatieve overwegingen dat gescheiden inzameling op scholen de voorkeur verdient. Door een verklaring […]

Fractie

Leefbaar 3B grijp in en stuurt bij

Begroting 2021-2024 Vooruitzien is regerenHet college heeft de Lansingerlandse begroting 2021-2024 met kunst en vliegwerk voor het uitvoeringsjaar 2021 sluitend gekregen. Hoewel de problematiek vooral in het Sociaal Domein zit, dragen meerdere programma’s integraal een […]