Geen parkeergarage bij Hoogvliet en snel starten woningbouw Hergerborch

In het centrumgebied Berkel Centrum Oost spelen twee zaken. De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en de bouw van sociale huurwoningen op het terrein Hergerborch.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaf aan dat zo snel mogelijk gestart moet worden met de voorbereiding van de bouw van 80 woningen door 3B Wonen.

In het winkelgebied Berkel Centrum Oost, bij de supermarkten Hoogvliet en Aldi, komen 82 extra parkeerplaatsen. In september 2019 heeft de raad besloten dat 120 extra parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Dat zijn er dus 38 minder. Hoe komt dat?

Aanvankelijk dacht de raad en het college de grote hoeveelheid extra parkeerplaatsen te maken door een ondergrondse parkeergarage te bouwen op het huidige parkeerterrein bij Hoogvliet en Aldi. De twee supermarkten zagen dat niet zitten, omdat zij gedurende de bouw van de garage (zo’n twee jaar) dan voor hun klanten te slecht bereikbaar zijn. Toen kwam de optie om onder de nieuwe sociale huurwoningen bij Hergerborch een parkeergarage te bouwen, maar dat zag 3B Wonen terecht niet zitten, omdat dat enorme vertraging zou gaan geven aan de bouw, waardoor de extreem lange wachttijden voor een sociale huurwoning nog verder zullen oplopen. Ten slotte gaven Hoogvliet en Aldi aan dat 120 extra parkeerplaatsen te veel is.

Het college, geconfronteerd met de bezwaren van Hoogvliet, Aldi en 3B Wonen voor de bouw van een parkeergarage, heeft de raad voorgesteld geen parkeergarage te bouwen. De extra 82 parkeerplaatsen kunnen in de directie omgeving en bij de Terpstraat worden gevonden. Daarbij komt ook nog dat het financieel/economisch in Nederland veel minder gaat, en zodoende ook in Lansingerland. Oorzaak is de bekende COVID-19 pandemie, maar ook de enorme tekorten op uitvoering van de jeugdzorg en WMO, die de rijksoverheid gedecentraliseerd heeft zonder voldoende geld mee te geven. Kortom ook financieel is het onverantwoord om nu voor zo’n slordige € 12 tot € 14 een parkeergarage te bouwen. Alle fracties zijn het daar mee eens.

Om de Raadhuislaan te ontlasten van het verkeer, inclusief de bevoorrading van de winkels, wordt het parkeergebied bij Hoogvliet en Aldi bereikbaar gemaakt door het verleggen/verlengen van de Molenwerfstraat. Die wordt aangelegd tussen de woontorentjes door richting Landscheiding en dan richting rotonde Boterdorpseweg. Het parkeerterrein voor Hoogvliet en Aldi wordt opnieuw ingericht en de autoverbinding tussen Molenwerfstraat en Laan van Romen komt te vervallen. Dit om sluipverkeer te voorkomen in het belang van de veiligheid van fietsers en wandelaars.

De raad zal 26 november besluiten een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden, waarin de woningbouw van 80 sociale huurwoningen op locatie Hergerborch mogelijk wordt. Ten aanzien van de herinrichting en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en het verleggen/verlengen van de Molenwerfstraat zal de raad een principebesluit nemen. Het definitieve besluit wordt in juni 2021 genomen bij het vaststellen van de Kaderbrief en dan is duidelijk of het ook financieel haalbaar is.

Als later blijkt dat die 82 extra parkeerplaatsen te weinig zijn, kan altijd nog overwogen worden om bij of naast het parkeerterrein Terpstraat extra plaatsen te maken.

Voor Leefbaar 3B blijft als een paal boven water staan: Geen betaald parkeren in Lansingerland in het openbaar gebied.

1 Comment

  1. Het doortrekken van het Berkels Dijkje richting Boterdorpseweg lijkt mij een betere oplossing dan die stomme bijpass via de Molenwerfstraat, die toch ook al de helft van de landscheiding in beslag neemt. In de gemeenteplannen wordt o.a. het politiebureau schier onbereikbaar voor bewoners van de Oranjewijk. Het halve dorp moet zich door het dorp gaan kronkelen. O ja, het Berkels Dijkje is een anachronisme dat niet meer in deze tijd past!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*