Geen gebouw met 10 appartementen Rodenrijseweg 63

Langs de Rodenrijseweg staan zo’n 30 vrijstaande woningen met een hele grote achtertuin. De eigenaar van de woning aan de Rodenrijseweg 63 heeft zo’n grote achtertuin. Er is de gemeente verzocht de woning te mogen slopen en te vervangen door een hele grote villa met acht dure koopappartementen, twee kleine 2-kamerappartementen en een parkeerplaats voor 20 auto’s. Om dat mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan aan te passen om de bouw van het appartementengebouw mogelijk te maken.

In een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend door Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk, mede ingediend door het CDA, D66 en GroenLinks, wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan niet te wijzigen zodat het grote appartementengebouw niet gerealiseerd kan worden. Dit amendement is door de raad aangenomen met 18 stemmen voor en 13 tegen.

Waarom willen Leefbaar 3B, CDA, D66 en GroenLinks dat dit appartementengebouw niet gebouwd mag worden. Deze meerderheid van de gemeenteraad heeft bezwaar daar tegen omdat het grote appartementengebouw, dat de ontwikkelaar de naam Dorpsvilla de Lans gaf, niet past in de door de raad van Lansingerland vastgestelde Structuurvisie. In de Structuurvisie wordt ruimtelijk aangegeven wat voor soort huizen er mogen komen. Open ruimtes die behouden moeten blijven en de cultuurhistorische waardevolle karakter van de Rodenrijseweg moet het uitgangspunt zijn. Er mag wel kleinschalige woningbouw plaatsvinden langs de Rodenrijseweg. Kortom het appartementengebouw de Dorpsvilla past niet in de Structuurvisie en ook niet in het bestemmingsplan Lint-Zuid 2017.

Als de gemeenteraad een Structuurvisie vaststelt moeten de inwoners er op kunnen vertrouwen dat het ruimtelijk beeld dat daarin beschreven wordt solide en betrouwbaar is en niet zo maar genegeerd kan worden.

Een tweede punt van de vier fracties is precedentwerking. Langs de Rodenrijseweg staan zo’n 30 vrijstaande woningen met een hele grote achtertuin. Het is voor de eigenaren financieel erg aantrekkelijk om ook op die percelen zo’n gebouw met 10 appartementen en 20 parkeerplaatsen te bouwen. Als dat gebeurt zou het karakter van het lint langs de Rodenrijseweg zodanig veranderen dat de hele Structuurvisie wat betreft het lint geen enkele waarde meer heeft.

Wethouder Kathy Arends gaf aan dat er geen sprake is van precedentwerking omdat de locatie Rodenrijseweg 63 uniek is en niet vergelijkbaar is met andere locaties langs de Rodenrijseweg. Het gelijkheidsbeginsel gaat niet op en elders langs de Rodenrijseweg zo’n zelfde gebouw met tien appartementen bouwen en 20 parkeerplaatsen zal dan opnieuw moeten worden afgewogen en dat staat dan los van wat er op nummer 63 staat. Blonk gaf, in reactie op de wethouder, aan dat juridisch gezien de wethouder gelijk heeft. Het gelijkheidsbeginsel houdt zelden of nooit stand omdat twee zaken eigenlijk nooit volledig gelijk zijn. Bij een politieke beslissing, zoals hier aan de hand is, zal de gemeenteraad uitgaan van gelijkwaardigheid. Daar is hier zeker wel sprake van. De raad kan, als de Dorpsvilla bij Rodenrijseweg 63 gebouwd mag worden, er dan ook niet omheen elders langs de Rodenrijseweg ook een dergelijke grote dorpsvilla met tien appartementen en 20 parkeerplaatsen mogelijk te maken, omdat zo’n locatie gelijkwaardig is aan nummer 63.

Samenvattend. De gemeenteraad heeft het bestemmingplan op de locatie Rodenrijseweg 63 niet aangepast omdat het plan van Dorpsvilla de Lans (tien appartementen en 20 parkeerplaatsen) niet past in de Structuurvisie en precedentwerking aan de orde is.

3 Comments

  1. De argumenten van L3B zijn steekhoudend. Gelukkig hebben zij met CDA,D66 en Groen Links. Natuurlijk schept dit precedenten. Niet in het minst brengt men mij ook op zo’n gedachte. Bovendien is een Stuctuurplan toch ook maar niet een vodje wat je te pas en te onpas naast je neer kan leggen. Als laatste argument wil ik nog aankaarten is de toenemende drukte van auto,s die de Rodenrijseweg op / af willen rijden. Ik zie de naam van wethouder Arends in het stuk voorkomen en dat voorspelt zowiezo niet veel goeds.

  2. Er schijnen nog meer mensen in het land te wonen met de naam Guns Meerwijk.
    Altijd geld gebrek en als je de VVD om kan krijgen, dan zijn alle hekken(besluiten) van de dam. Het blijft opmerkelijk dat beleid en besluiten genomen worden vanuit een geloof,of je een midden op hoog inkomen hebt, of je voor milieu staat,je van dieren houd,oud bent,links of rechts.Het gaat in een gemeente toch om hoe we met elkaar omgaan en dat partijen daarop reageren.
    Nu er onnoemelijk veel woningen niet gebouwd konden worden door klimaatdossiers(Nijpels heeft een grote nederlaag geleden) ga je als gemeente toch niet meewerken om bestaande woningen af te breken en daar koopwoningen voor in de plaats te zetten. Laat de VVD maar een motie proberen in elkaar te zetten,dan kan men daarover stemmen. LANSINGERLAND is voor iedereen en niet alleen voor die welke kunnen kopen.Mijn tuin is 10 m2 meter misschien dat daar nog wat 1 gezinswoningen opgestapeld tot 4 hoog gebouwd kunnen worden, dan hoef ik geen huurtoeslag meer aan te vragen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*