Bezuinigen op mantelzorgcompliment of toch op kunstzinnige vorming?

Tijdens de de vergadering van de commissie Samenleving nam Wouter Hoppenbrouwer een voorschot op de discussie over de uitgestelde invulling van de taakstelling 2021 voor het Sociaal Domein. Door de besluitvorming van de Tweede Kamer (landelijk politieke partijen) zijn de gemeenten geconfronteerd met forse financiële tekorten op de gemeentebegroting. De door de rijksoverheid overgehevelde taken met betrekking tot de jeugdzorg en WMO gingen gepaard met veel te weinig rijksbijdragen.

Het College van Burgemeester en Wethouders stond voor de uitdaging om € 4.7 mio te vinden om de gemeentebegroting 2021 sluitend te krijgen. Het Sociaal Domein is gevraagd € 955.000 bij te dragen?
Op 14 oktober presenteerde het college dertien besparingsmogelijkheden waaronder het Zorg voor Elkaar in Lansingerland (ZEIL) fonds, het mantelzorgcompliment, de beleidsaccenten en kunstzinnige vorming. Het college schat in dat deze besparingen weinig tot geen maatschappelijke impact hebben. Tijdens de begrotingsbehandeling had het College de onderbouwing nog niet op een rij. Een meerderheid van de raad waaronder de fractie van Leefbaar 3B besloot op 5 november de taakstelling van € 955.000 te aanvaarden, maar eiste – in december 2020 – een onderbouwde verantwoording van het college waarom het deze besparingsmogelijkheden heeft aangedragen.

Leefbaar 3B is vooral nieuwsgierig naar de onderbouwing betreffende de kunstzinnige vorming. Niet omdat wij tegen kunstzinnige vorming zijn, maar graag willen weten waarom kunstzinnige vorming bij de uiteindelijke vaststelling van de besparingsmaatregelen in de raadsvergadering van 5 november – zonder schriftelijk motivatie – is verdwenen en deze besparing is opgeteld bij de besparingen op het Zeilfonds en de beleidsaccenten. Besparen op deze activiteiten raakt op basis van de ons beschikbare informatie kwetsbaren, eenzamen en inwoners in de knel. En bij kunstzinnige vorming lijkt dat minder aan de orde te zijn. Wordt vervolgd in december!!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*