Raad op Zaterdag – Inclusieve gemeente & 5G in de gemeente


Zaterdag 31 oktober namen Leon Erwich en Machiel Crielaard deel aan de Raad op Zaterdag. Dit is een programma met interactieve sessies over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd door de VNG.

Machiel Crielaard was namens Leefbaar 3B aanwezig bij de eerste sessie over ‘inclusieve gemeente’. Deze presentatie werd georganiseerd door leden van de projectgroep ‘Iedereen doet mee!’. In de presentatie vertelden zij over het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag schept de verplichting voor gemeenten om een lokale inclusieagenda (LIA) op te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat er gesproken wordt mét de doelgroep in plaats van over de doelgroep. In 2018 heeft Leon Erwich al aandacht gevraagd voor een Lansingerlandse inclusieagenda. Recent heeft Machiel Crielaard hier opnieuw aandacht voor gevraagd door middel van schriftelijke vragen.

Leon Erwich vertegenwoordigde Leefbaar 3B bij de tweede sessie die ging over ‘5G en de gemeente’. 5G is de vijfde generatie van het mobiele netwerk. Het 5G netwerk biedt meer kansen voor nieuwe toepassingsmogelijkheden en het slimmer en efficiënter heen en weer sturen van data, voor bijvoorbeeld zorg op afstand, landbouw en zelfrijdend openbaar vervoer. Naast de kansen is er ook onrust in de samenleving over mogelijke gezondheidseffecten. Het kennisplatform EMV (Elektro-Magnetische Velden) van de Gezondheidsraad heeft hier onderzoek naar gedaan en geconcludeerd dat er geen reden is om te veronderstellen dat 5G andere schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt dan de huidige mobiele netwerken. De providers gaan 2G en 3G in 2025 afschalen. De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de nieuwe Telecomwet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*