Handhavers in Lansingerland een bittere noodzaak

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bLeefbaar 3B raadslid Jan van der Laan heeft met zijn initiatiefvoorstel “Toezicht en Handhaving” wel iets losgemaakt.

In december 2015 lichtte hij zijn voorstel toe in de commissie Algemeen Bestuur en vervolgens heeft hij een bezoek gebracht aan de fracties van WIJ Lansingerland, PvdA, VVD en D66 om het initiatiefvoorstel nader toe te lichten. Daarna verscheen een interview in de Heraut waarop een groot aantal inwoners van Lansingerland positief hebben gereageerd.

Recent kreeg Jan van der Laan een reactie van het college van B&W en daarover heeft hij met een aantal ambtenaren van de gemeentelijke organisatie gesproken. De afgelopen week heeft de 3B krant aandacht besteed aan het voorstel. In de verschillende verhalen zijn steeds weer andere nuances en andere weerstanden naar voren gebracht, hetgeen duidt op een signaal dat niet iedereen snapt welke positieve bijdrage de Boa’s (liever Handhavers genoemd) en Toezichthouders vanuit de gemeentelijke organisatie kunnen leveren binnen het al zo veilige Lansingerland. lees meer

De politie richt zich veel meer op haar kerntaken en laat een groot aantal taken over aan de gemeente. Als daar maar een beperkte capaciteit Handhavers voor is, valt er weinig over te nemen. Binnen het scala van wijkgerichte aanpak zijn inmiddels  buurt toezicht en jongerenwerk niet meer weg te denken op het gebied van het veilig houden van de woonomgeving. Om bewoners en ondernemers nog meer te betrekken bij de veiligheid en het verbeteren van de subjectieve veiligheid zal onze gemeente ook daadkrachtig op moeten kunnen treden tegen personen die maar een loopje nemen met “onze” veiligheid. Een mooi voorbeeld is onder meer de inzet van bewoners in het kader van buurt toezicht. Deze goedwillende bewoners hebben soms iemand van de sterke arm nodig om het gedrag van iemand anders te beïnvloeden.

Jeugdoverlast is z’n onderwerp.
Een bewoner spreekt één of meerdere jongeren aan en krijgt geen gehoor. Veelal wordt er dan een beroep gedaan op de wijkagent. Wat ik graag wil bereiken is, dat de betreffende bewoner contact op kan nemen met buurt toezicht. Deze mensen kennen hun woonomgeving en dan is het ook belangrijk dat zij de jongeren kennen. Bereiken zij hun doel niet dan schalen zij op naar de Handhaver van de gemeente en hij/zij gaat in gesprek met de jongeren. Dit stemt hij/zij vooraf af met de wijkagent en het jongerenwerk. In het ultieme geval trekken jongerenwerk en de handhaver samen op. Zelfs nog mooier zou het zijn als buurt toezicht samen optrekt met de handhaver.

Dit is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de overlast en de kwalificatie die de betreffende jeugdgroep heeft (hinderlijk, overlastgevend of crimineel). Momenteel vervullen de Handhavers andere werkzaamheden dan van hen verwacht mag worden. Ze zijn niet zichtbaar op straat en als ze de straat op gaan, rijden ze in een onopvallende auto, terwijl ze op een bike of een gewone fiets veel meer zichtbaar zijn en zelfs aanspreekbaar zijn voor bewoners. Zij kunnen dan allerlei ergernissen oppakken waar de politie geen tijd voor heeft.

Het zou prachtig zijn als in elk van de drie dorpskernen twee Handhavers in het kader van kennen en gekend worden actief zijn en aangestuurd worden door de wijkagent, die direct contact kan opnemen met de surveillancewagens.

Als je deze Handhavers ook nog inzet als dat nodig is, maar ook op late avonduren, ’s nachts en in het weekend, dan zal het effect ook direct zichtbaar zijn. Het gaat niet alleen om handhaven op parkeerexcessen als er van hinder en gevaar sprake is. Praten met mensen en samen op weg gaan met mensen, want tenslotte zijn bewoners ook verantwoordelijk voor hun directe woonomgeving en het gedrag van hun kind op straat.

Toezichthouders kunnen zich bezig houden met het verbeteren van het straatbeeld.
Jan van der Laan begrijpt best dat deze aanpak even wennen is en dat de invulling van zijn initiatiefvoorstel wel iets zal gaan kosten. Deze kosten wegen echter niet op tegen de jaarlijks terugkerende schades aan de eigendommen van bewoners en gemeente. En ja, de Handhavers blijven niet waarschuwen en zullen ook bekeuringen gaan uitschrijven.

In Lansingerland wonen, landelijk gezien, veel jongeren.
Zorg ervoor dat de Handhavers zodanig geschoold zijn dat zij weten hoe zij met de jeugd om moeten gaan en niet hoe zij hen van plek naar plek moeten sturen. Zo zijn er nog meer feiten waar Handhavers vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid op kunnen handhaven. Denk maar aan High Impact Crime, het voorkomen van woninginbraken, straatroven en overvallen. Door zichtbaar in de wijken te surveilleren (het liefst solo) en bewoners op straat aan te spreken en hen bijvoorbeeld te wijzen op de vijf preventietips (*) voorkom je woninginbraken en wordt het nog moeilijker gemaakt voor inbrekers om hun slag te slaan.

De burgemeester van Lansingerland is erg begaan met de veiligheid in Lansingerland.
Wekelijks heeft hij contact met de politieleiding om allerlei zaken rondom veiligheid en veiligheidsmaatregelen te bespreken. Zo komt ook regelmatig het wangedrag van jongeren op de Waterspeelplaats in Bleiswijk aan de orde. Op initiatief van Jan van der Laan is een vertegenwoordiging van de bewoners van de Gruttostraat in Bleiswijk bij de burgemeester en wethouder Fortuyn geweest. De burgemeester heeft ook zijn veiligheidsadviseurs erbij betrokken en deze zijn inmiddels bij de bewoners op de Gruttostraat thuis geweest om met hen te praten over de veiligheid in de Gruttostraat en de aangrenzende Waterspeelplaats. Dit is samenwerken aan veiligheid, waarbij je de bewoners betrekt en laat zien dat je de regie op veiligheid neemt.

En ja, wie van de gemeentelijke organisatie gaat dan daadkrachtig optreden?
De burgemeester met zijn brieven aan jeugdigen die zich misdragen hebben, of jongerenwerk die nog te beperkt wordt ingezet! Zou buurttoezicht kunnen worden ingezet of hebben deze mensen zich daar al teruggetrokken, omdat zij zich niet gesteund voelen door de gemeente, de politie en jongerenwerk! Wat zou het prachtig zijn als je op of rondom de waterspeelplaats Handhavers kan inzetten op vrijdag en zaterdag ‘s avonds en ‘s nachts.

Jan van der Laan weet dan zeker dat de bewoners van de Gruttostraat niet meer gestoord worden tijdens hun nachtrust. De politie hoeft hun dure en schaarse capaciteit niet meer in te zetten voor zaken die door de Handhaver kunnen worden opgelost. Daardoor krijgen de mensen van buurttoezicht meer het vertrouwen, wordt jongerenwerk gericht ingezet en blijven bewoners bereid om allerlei meldingen te doen richting gemeente en politie.

(*) Vijf preventietips voorkomen woninginbraken

 1. Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van SKG-keurmerk.
 2. Sluit ramen en deuren goed, draai ze op het nachtslot, ook al bent u maar even weg.
 3. Gebruik tijdschakelaar voor de verlichting, zodat er verlichting aan is als het donker is en u bent nog niet thuis.
 4. Maak afspraken met de buren om een oogje in het zeil te houden.
 5. Zorg voor voldoende licht om uw huis, met name bij de toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig

 

1 Comment

 1. Hopelijk is voor de huidige B&W de APV niet langer een dood vogeltje en bestuurlijke deadlock meer maar een ‘hands-on’ actualiteit.
  Dus helemaal aangepast aan de hinder/overlast-situaties en veiligheidsaspecten van deze tijd.

  Maar zelfs een goede doordachte APV blijft steken in beleidsvirtualiteit, als dat het sluitstuk is van een burocratisch- wellustige bezuinigingsroes op zichtbare APV-Handhavers .
  Zo’n costcutting-exercize is wellicht mooi voor receptie-circuits/ bestuursprofi’s- pur sang ten Gemeentehuize . Maar dat zal door de burgerij als een stuk maatschappelijk verruwing , dus een stuk terugval in leefbaarheid/ veiligheid worden ervaren.
  Dus liever een budget voor zichtbare Handhavers dan teveel weggegooid geld voor modieuze feestneuzen in duurzaamheids-symboliek.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*