Hoorzitting Mobiliteitsplan succes

Hoorzitting mobiliteitsplan_L3bDonderdag 11 februari hebben 19 inwoners van Lansingerland in het gemeentehuis tijdens de hoorzitting hun mening gegeven over het Mobiliteitsplan Berkel.

Sommige insprekers spraken namens een organisatie, een groep inwoners of een bedrijf en anderen spraken op persoonlijke titel. Het is volgens Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk een geslaagde hoorzitting geweest. Het is nu aan de verschillende fracties om de door de inwoners ingebrachte argumenten te wegen en te beoordelen. Dat het voor raadsleden lastig wordt is wel zeker, iedereen tevreden stellen is uitgesloten.

Om twee voorbeelden te geven. Er zijn inwoners die het Berkelsedijkje willen afsluiten voor autoverkeer en er zijn inwoners die het Berkelsedijkje willen doortrekken tot de rotonde bij de Boterdorpseweg. Het tweede voorbeeld is de afsluiting van de Noordeindseweg bij de rotonde Planetenweg. Er is aangegeven dat de Noordeindseweg weer open moet voor autoverkeer en anderen geven aan dat de afsluiting gehandhaafd moet blijven. lees meer

De zaken die bij de raadsleden onder de aandacht zijn gebracht zijn:

  • Richtingborden. Nagenoeg volledige unanimiteit was er bij de 19 insprekers over de slechte bewegwijzering naar de parkeerplaatsen in Berkel Centrum, Sportpark het Hoge Land en de richtingborden naar Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer.
  • Afsluiting Noordeindseweg. Deze afsluiting bij rotonde Planetenweg handhaven, maar er werd ook aandacht gevraagd om de verbinding voor personenauto’s richting Zoetermeer weer mogelijk te maken;
  • Markermeerstraat; Te veel sluipverkeer door Markermeerstraat;
  • Poller Herenstraat. De openingstijden van de poller (dynamische paal) in de Herenstraat moeten worden verlengd en de raad kreeg adviezen dat de openingstijden moeten worden verkort of zelfs 24 uur/dag afgesloten;
  • Rodenrijseweg vak 3. Aantal auto’s op de Rodenrijseweg tussen Laan van Romen en rotonde Klapwijkseweg moet worden verminderd;
  • Berkelsedijkje. Het Berkelsedijkje moet worden afgesloten voor alle autoverkeer en een aantal inspreken gaf aan dat auto’s van het Berkelsedijkje gebruik moeten kunnen blijven maken en dat het Berkelsedijkje moet worden doorgetrokken tot aan de rotonde bij de Boterdorpseweg;
  • Oostersingel/Planetenweg. Er komt te veel autoverkeer op de Oostersingel en Planetenweg. De adviezen zijn Oostersingel en Planetenweg in te richten als 30 km/u weg en doorgaand vrachtverkeer verbieden deze route te gebruiken.
  • Oversteek Oostersingel nabij scholen. De oversteek moet veiliger gemaakt worden.

De komende vier weken moeten de raadsfracties zich naar aanleiding van deze hoorzitting een beeld vormen over de zorgen en wensen die tijdens de hoorzitting zijn ingebracht. In de vergadering van de  raadscommissie Ruimte van dinsdagavond 15 maart 2016 zal het politiek oordeel van de verschillende fracties bekend worden. Hoe dan verder gegaan wordt met de invulling van het Mobiliteitsplan wordt dan duidelijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*