Hoorzitting huisvesting asielgerechtigden

BOB-VergaderingOp donderdag 14 april hield de raadscommissie Samenleving in gebouw Rehoboth te Berkel en Rodenrijs een hoorzitting over het collegevoorstel voor huisvesting van asielgerechtigden, waarvan het centrale punt het voornemen is om 40 alleenstaande personen tijdelijk te huisvesten in Hergerborch.

De inwoners waren in ruime mate opgekomen. Elf van hen hadden zich aangemeld om in te spreken. Sommige insprekers zagen bezwaren tegen het huisvesten van een grote groep op één locatie, anderen vonden dat we de nieuwe inwoners vooral een warm welkom moeten bieden. De bijdragen van de insprekers waren genuanceerd en de insprekers gaven er blijk van constructief mee te willen denken over een optimale aanpak. lees meer

Na de pauze was er een gesprek tussen leden van de raadscommissie en vertegenwoordigers van een viertal maatschappelijke organisaties, namelijk mevrouw Suze Hallmann van Vluchtelingenwerk, de heren Frans Schwiebe en Frans Weterings van 3B Wonen, de heer Frans Boot van de politie en de heer Jan Willem Camijn van de wijkvereniging Berkel Centrum. De vertegenwoordigers maakten aan publiek en raadscommissie duidelijk welke bijdrage hun organisaties zouden kunnen leveren voor een optimale opvang van de aan Lansingerland toegewezen asielgerechtigden. Helaas ontbraken de wel uitgenodigde huurdersvereniging, de ondernemersvereniging en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het COA bood nog wel aan om schriftelijk vragen van commissieleden te beantwoorden.

Niet alleen voor de raadsleden, maar ook voor de aanwezige toehoorders was de hele hoorzitting een nuttige en informatieve bijeenkomst. Na de beeldvorming, waarvoor deze bijeenkomst bedoeld was, zal de raadscommissie op 12 mei debatteren om tot oordeelsvorming te komen, waarna in de raadsvergadering van 26 mei de gemeenteraad zal besluiten of 40 alleenstaande asielgerechtigde mensen voor maximaal vijf jaar worden gehuisvest in Hergerborch.

De hoorzitting die in deze vorm een noviteit was voor de raad van Lansingerland verliep in goede sfeer en werd mede een succes door de bijdrage van de inwoners, de uitstekende voorbereiding door de commissiegriffier Lianne van den Houten en de rust uitstralende voorzitter Gerard Bovens.

Leefbaar 3B heeft vanaf haar oprichting gestreefd naar het beter betrekken van inwoners bij het bestuur en is er tevreden over dat deze breed gesteunde modernisering van de besluitvormingsprocessen daar een succesvolle bijdrage aan kan leveren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*