Huisvesting asielgerechtigden – 40 asielgerechtigden in Hergerborch

hergerborchNa de hoorzitting op 14 april in Rehoboth en de oordeelsvorming in de commissie Samenleving was het donderdag tijd voor de besluitvorming over huisvesting van asielgerechtigden.

Een aantal van 148 nieuwe asielgerechtigden in 2016 op een bevolking van bijna 60.000 inwoners is maatschappelijk best te behappen, maar het vinden van passende woonruimte is nog niet zo eenvoudig. Bovendien ligt er nog de vraag om een deel van de taakstelling voor 2017 naar voren te halen door 60 mensen versneld op te nemen. lees meer

Het college legde daarom onder meer het plan aan de raad voor om 40 alleenstaande mannen tijdelijk te vestigen in Hergerborch, dat daarvoor maximaal vijf jaar beschikbaar is. Over het laatste waren de meningen van de omwonenden verdeeld en dat gold ook binnen de fractie van Leefbaar 3B. Sommigen vinden een dergelijke concentratie te riskant; anderen gaan schoorvoetend akkoord omdat er op korte termijn geen andere reële oplossing voorhanden is. Drie leden van de fractie van Leefbaar 3B hebben tegen de huisvesting van asielgerechtigden in Hergerborch gestemd en vier voor. De gemeenteraad stemde met 22 stemmen voor en 9 tegen in met het huisvesten van asielgerechtigden in Hergerborch.

Kijken we wat verder vooruit dan krijgen we te maken met gezinshereniging, waarvoor sociale huurwoningen nodig zijn. Er komen gemiddeld 250 dergelijke woningen per jaar vrij. Maar dat is al niet genoeg om aan de normale vraag te voldoen. De wachttijd van de actieve woningzoekenden is immers al 3 jaar en 5 maanden. Het college onderkent dit en wil in plaats van de geplande 30 nieuwe sociale huurwoningen per jaar overgaan naar een aantal van 35. Maar dat is gezien de aantallen asielgerechtigden die op ons afkomen al te weinig en zeker als we ook nog wat aan de veel te lange wachttijd willen doen. Om die reden heeft Leefbaar 3B samen met de PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks een motie ingediend, met als doel om het aantal te bouwen sociale huurwoningen te verdubbelen van 30 naar 60 per jaar. De motie was bedoeld om de discussie over een maatschappelijk probleem te voeren. Helaas werd het al snel verengd tot een financieel probleem, waarbij wethouder Abee zich vergaloppeerde door de kosten te ramen op € 2,1 miljoen per jaar. Nadat de Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester hem erop had gewezen dat zijn berekening niet klopte en het de helft moest zijn erkende de wethouder dat, maar later in het debat sprak de wethouder toch weer over € 1,50 miljoen in plaats van € 1,05 miljoen. Het debat ging dus niet meer over de inhoud, maar ontaardde in stemmingmakerij die haar dieptepunt vond in een demagogische uitspraak van de fractievoorzitter van het CDA, Matthijs Ruitenberg, die zich liet ontvallen: “Bent u bereid om de OZB verder te verhogen om Rotterdammers te huisvesten? Nou, ons antwoord is nee.” De motie om meer sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen werd met 19 tegen 12 stemmen verworpen.

Leefbaar 3B wil dat er ook voor mensen met een kleine beurs ruimte blijft om in Lansingerland te wonen en zal dus zeker blijven proberen de taakstelling te verhogen. Er zijn naar onze mening zeker nog wel uitgaven die van minder belang zijn dan het zorgen voor zo gelijk mogelijke kansen om een woning te krijgen in Lansingerland. Verhoging van OZB is dus niet nodig. Samen maken we het Leefbaar en daar blijven we ons uiterste best voor doen!

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*