Huisvesting asielgerechtigden

2420751 huizen_AsielgerechtigdeNa de hoorzitting op 14 april was het op 12 mei tijd voor de oordeelsvorming in de commissie Samenleving over de huisvesting van asielgerechtigden (statushouders) in Lansingerland.

Belangrijk punt in de discussie was de vraag of huisvesting in de Hergerborch van 40 alleenstaanden acceptabel is. De fractie van Leefbaar 3B vindt dat Lansingerland moet voldoen aan de taakstelling die het rijk heeft opgelegd aan de gemeenten, maar over de invulling verschillen de meningen binnen de fractie net als bij de insprekers op de hoorzitting.
Een deel van de fractie is tegen opvang in Hergerborch, een deel vindt dat er een mix moet zijn met andere categorieën bewoners met maximaal 20 asielgerechtigden en een deel vindt dat we als gemeenschap in staat moeten zijn er 40 in de Hergerborch te huisvesten. De verschillen in visie vergemakkelijken de besluitvorming niet, maar het hoeft ook niet gemakkelijk te zijn. We zien in die verschillen wel een bevestiging van ons streven er voor de hele bevolking te zijn. lees meer

De wethouder meldde aan de commissie dat het COA al de taakstelling voor het eerste half jaar heeft ingevuld. Er zijn door het COA 70 asielgerechtigden aan Lansingerland gekoppeld, waarvan 36 alleenstaanden. Van deze alleenstaanden heeft tweederde gezinshereniging aangevraagd, wat tot 63 zogenaamde nareizigers zal leiden. Het COA heeft aangegeven dat gezinshereniging wel tot 1,5 jaar kan duren. Dat betekent dat de capaciteit van de Hergerborch waarschijnlijk onvoldoende is om aan de vraag te voldoen, zeker als er dit jaar nog eens 60 asielgerechtigden extra moeten worden opgenomen. De woordvoerder van Leefbaar 3B heeft er daarom bij het college op aangedrongen nog eens creatief naar andere mogelijkheden voor huisvesting van alleenstaanden te kijken ter aanvulling op de Hergerborch.

Naast het inzetten van de Hergerborch speelde het tekort aan sociale huurwoningen een rol in de discussie. Met de PvdA en Wij Lansingerland vindt Leefbaar 3B dat er meer werk moet worden gemaakt van het terugdringen van de wachttijd voor huurwoningen. De vraag naar huisvesting van asielgerechtigden maakt nog eens extra duidelijk dat het tekort bestaat en actie nodig is.

Het derde onderwerp dat de aandacht vroeg was het vinden van een baan door de asielgerechtigden. Het COA heeft aangegeven dat het bij het koppelen meer rekening wil houden met de “talenten” van vergunninghouders in relatie tot de mogelijkheden in een bepaalde gemeente. Leefbaar 3B heeft er bij het college op aangedrongen actief op deze beleidswijziging van het COA in te spelen. In de commissie werd terecht opgemerkt dat er door de gemeente nog niet voortvarend genoeg wordt opgetreden waar het gaat om werk voor de asielgerechtigden.

In de gemeenteraadsvergadering van 26 mei 2016 vindt de finale besluitvorming over de huisvesting van asielgerechtigden in Lansingerland plaats.

1 Comment

  1. Als er in Lansingerland burgers zjn die al lang recht hebben op een (huur)woning en ik denk hierbij aan de jongeren dan moeten deze mensen zonder meer VOORRANG hebben ongeacht of dat van invloed is op de huisvesting van die zogenaamde asielzoekers waarvan er natuurlijk velen zijn die hun familie willen laten nakomen als die tenminsten niet inmiddels plat gebombardeerd zijn wat gewoon wordt vergeten.Het hele asielgedoe is de zoveelste smerige deal die over de hoofden van ons volk is gesloten door onze totaal onbetrouwbare regering met een nog slechtere EUROPA.Het is jammer dat het Nederlandse volk niet wat meer durf vertoont want dan was dit allemaal niet gebeurd Een regering die structureel niets doet voor de meer dan 400duizend arme kindereen, de ouderen , de meer dan 1 miljoen burgers die hun ziekenzorg niet meer kunnen betalen en ga zo maar door, en door blijft gaan met miljarden uit te delen aan corrupte landen en plotseling wel vele miljoenen kan ophoesten om zich te mengen in een al meer dan 1300 jaar durende religieuze Islam oorlog. Duidelijker kan het niet

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*