Fractie

Huisvesting asielgerechtigden

Na de hoorzitting op 14 april was het op 12 mei tijd voor de oordeelsvorming in de commissie Samenleving over de huisvesting van asielgerechtigden (statushouders) in Lansingerland. Belangrijk punt in de discussie was de vraag […]

Fractie

Hoorzitting huisvesting asielgerechtigden

Op donderdag 14 april hield de raadscommissie Samenleving in gebouw Rehoboth te Berkel en Rodenrijs een hoorzitting over het collegevoorstel voor huisvesting van asielgerechtigden, waarvan het centrale punt het voornemen is om 40 alleenstaande personen […]

Fractie

Asielgerechtigde vluchtelingen in Hergerborch?

In de commissie Samenleving van donderdag 17 maart wordt het raadsvoorstel van het college “Integrale aanpak Asielgerechtigden in Lansingerland, Wachttijd sociale huurwoningen en Alternatieve huisvesting” besproken. In dit voorstel wordt onder andere voorgesteld in het […]