Gemeenteraad: Geen referendum openstelling Noordeindseweg

referendum-niet-gehaald-320x213Een inwoner van Lansingerland heeft een burgerinitiatief ingediend om over het wel of niet volledig openstellen van de Noordeindseweg en de Herenstraat een referendum te houden.

Omdat de raad twee maanden geleden het besluit heeft genomen dat de Noordeindseweg in één richting opengaat (richting Zoetermeer), is het voor de raad onmogelijk om nu hierover een burgerinitiatief in behandeling te nemen. De verordening(*) burgerinitiatief laat het niet toe een besluit, dat minder dan een jaar geleden door de raad is genomen, opnieuw ter discussie te stellen. De achterliggende gedachte is dat, als de raad binnen een jaar een genomen beleidsbesluit weer ter discussie stelt, dit zou getuigen van zwalkend beleid van de raad en dat is niet de bedoeling. lees meer

Daarnaast heeft de gemeente Lansingerland geen verordening(*) voor het houden van een referendum. Dat wil zeggen dat de gemeente Lansingerland, juridisch gezien, geen referendum kan organiseren. De vraag komt dan direct op: Waarom heeft Lansingerland geen referendumverordening? Het antwoord is eenvoudig. De raad en het college hebben dat nog nooit overwogen, maar wie weet zal de raad zich op enig moment gaan buigen over de vraag of het kunnen houden van een gemeentelijk referendum wel of niet wenselijk is.

(*)Een verordening is gemeentelijke wetgeving.

 

1 Comment

  1. De tekst hierboven is niet correct. Er is niet aan de gemeente gevraagd om een volksraadpleging te houden over de al dan niet volledige openstelling van de Noordeindseweg. Welnee, dat is niet zo zinvol met dit gemeentebestuur, dan zeggen ze lekker “nee”.

    Er zal volgend jaar op 15 maart een volksraadpleging zijn over de Noordeindseweg, maar mogelijk ook over andere onderwerpen. Enkele gemeenteraadsfracties doen daar zelfstandig aan mee. De vraag was of de gemeente hun besluit voor halve openstelling van de Noordeindseweg wil verdedigen tegenover de bevolking. En om te kijken of ze barrières opwerpen, aangezien het ook de bedoeling is dat als de inwoners vóór openstelling zijn, inwoners zelf die opening zullen realiseren. Kosteloos. De poller van de Herenstraat lieren we uit de grond en brengen we netjes naar de parkeerplaats bij het gemeentehuis terug. Alstublieft, dankuwel. Bij de rotonde Planetenweg openen we de doorgang en dichten eventuele gaten in het asfalt.

    Resultaat van afgelopen week is dat de gemeente niet meedoet aan de volksraadpleging. Er worden vooralsnog geen barrières opgeworpen om de raadpleging tegen te werken. Het gaat dus om “open” of “dicht”, en niet om “half open”. Volgens de burgemeester was het ook moeilijk voor de raad om hun eigen besluit te verdedigen. Wie dat snapt mag het zeggen.

    Half maart 2017 weten we dus hoe de inwoners er tegenover staan. Dat is dus in ieder geval niet wat de gemeente beoogt, want die zet zich buiten spel. Maar dat is dan weer geen nieuws.

    De voorbereidingen gaan dus door. Er zullen 22 stemposten komen op de wettelijk minimale afstand van de stemlokalen die geopend zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen. In die stemposten kan via een app worden gestemd voor o.a. de kwestie Noordeindseweg, maar ook andere onderwerpen waar organisaties en raadsfracties een oordeel over willen. De uitslagen van de naar schatting 30.000 kiezers zullen gelijk ’s avonds bekend worden gemaakt.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*