Gemeenteraad stelt Mobiliteitsplan Berkel vast

De gemeenteraad heeft het Mobiliteitsplan vastgesteld. Heel veel ideeën en verbeteringen aangedragen door inwoners en bedrijven zijn opgenomen in het Mobiliteitsplan. Dat niet alle ideeën door de raad zijn overgenomen heeft er mee te maken dat sommige voorstellen van inwoners haaks op elkaar staan. Twee voorbeelden daarvan zijn de Noordeindseweg open richting Zoetermeer of dicht laten en het tweede voorbeeld, alleen fietsers mogen op het Berkelsedijkje rijden of alleen autoverkeer op het dijkje. In dit soort gevallen moet de raad de knoop doorhakken. Dit zijn de besluiten die de raad heeft genomen:

lees meer

 1. Noordeindseweg

De Noordeindseweg in noordelijke richting open te stellen en deze aan te sluiten op/bij de rotonde met de Oostmeerlaan. In samenhang hiermee de Noordeindseweg tussen de Herenstraat en de rotonde Oostmeerlaan in te richten als erftoegangsweg (snelheid is 30 km/h) en de verkeersveiligheidssituatie op het kruispunt Noordeindseweg – Krugerlaan – Oudelandselaan te verbeteren.

 1. Poller Herenstraat
 • De openingstijden van de poller in de Herenstraat in grotere mate aanpassen aan de openingstijden van de winkels en deze in principe tussen 12.00 en 19.00 uur activeren (paal omhoog). De locatie van de poller blijft ongewijzigd.
 • Het plein bij ’t Vierkantje wordt autovrij.
 • Er wordt onderzoek gedaan of de Herenstraat verder autoluw kan worden gemaakt.
 1. Ontsluiting Molenwerfstraat – Berkelsedijkje niet doortrekken

Geen initiatief te nemen voor het doortrekken van het Berkelsdijkje (tussen Raadhuislaan en Ds. van Koetsveldstraat) als autoverbinding. De bereikbaarheid van Berkel centrum (Molenwerfstraat) moet bij de toekomstige herontwikkeling van de locatie Hergerborch/Raadhuislaan/Raadhuishof worden ingebracht.

De Molenwerfstraat (Hoogvliet/Aldi) ontsluiten met het doortrekken van het Berkelsedijkje tot aan de Boterdorpseweg leidt tot een aanzienlijk meer verkeer op de Oostersingel/Planetenweg en dat is niet wat Leefbaar 3B wil, vandaar dat de ontsluiting gezocht moet worden in de te ontwikkelen locatie van en rondom het voormalig verzorgingshuis Hergerborch.

 1. Ontwikkeling van de westzijde van het winkelcentrum (Westersingel)

Bij de ontwikkeling van de westzijde van het centrum in te zetten op een meer evenwichtige verkeersbelasting tussen de oost- en westzijde van het centrum.

 1. Optimaliseren huidige inrichting Raadhuislaan en Molenwerfstraat

Na te gaan op welke wijze de inrichting van de Raadhuislaan en Molenwerfstraat geoptimaliseerd kan worden in het licht van de huidige verkeersbelasting.

Dit is nodig zo lang de ontsluiting via de te ontwikkelen locatie Hergerborch nog niet gerealiseerd is.

 1. Fietsverbod Berkelsedijkje

Het huidige Berkelsedijkje wordt verboden voor fietsverkeer en voetgangers, nadat alternatieve routes zijn gerealiseerd, die zijn voorzien van voldoende openbare verlichting en er op een duidelijke wijze richtingborden voor fietsers en voetgangers zijn geplaatst.

Het fietsverkeer richting Berkel centrum gaat door het Huygensplantsoen en de Wilhelminastraat. Voor het doorgaand fietsverkeer richting Rodenrijs en Rotterdam zijn twee alternatieve fietsroutes. De voorkeursroute is van de rotonde Oostersingel/Berkelseweg langs het zwembad en verder door het Annie MG Schmidtpark richting rotonde Boterdorpseweg. Een andere mogelijkheid is de route vanaf de rotonde Oostersingel/Berkelseweg via een nieuw fietspad in het Huijgensplantsoen direct parallel aan de sloot naast het Berkelsedijkje, dan via de Prins Bernhardlaan en het bestaande regionale fietspad naar de rotonde Boterdorpseweg.

 1. Veiliger maken Oostersingel/Planetenweg
 • De Oostersingel wordt veiliger gemaakt door de oversteekplaatsen bij de Wilgenlaan en het Offenbachplantsoen te voorzien van verkeers- of signaleringslichten, die door degene die oversteekt met een knop kan worden bediend.
 • De Oostersingel wordt veiliger gemaakt door bij de fietsoversteek Landscheiding/Oostersingel in het fietspad in de Landscheiding vlak voor de oversteek fietsdrempels aan te brengen.

Elders in onze gemeente is ervaring opgedaan met fietsdrempels, onder andere in het fietspad nabij de Stampioendreef in Bergschenhoek en in het Recreatieschap de Rottemeren.

 • Oostersingel en Planetenweg worden veiliger gemaakt door snelheidremmende maatregelen te nemen op beide wegen door het aanleggen van Gumatec drempels (of iets dergelijks), zoals op de Jacob Marislaan in Bergschenhoek.

Regelmatig komt het voor dat met te hoge snelheid wordt gereden op de Oostersingel en de Planetenweg. Snelheidsremmende maatregelen zijn daarom nodig.

 • De Planetenweg worden veiliger gemaakt door de maximum snelheid op de Planetenweg op het wegvak tussen de Sterrenweg en de rotonde vast te stellen op 30 km/u en daartoe fysieke maatregelen te nemen.
 • De genoemde oplossingen zullen in overleg met betrokkenen moeten worden uitgevoerd.
 1. Bewegwijzering

Op korte termijn wordt een plan gemaakt en uitgevoerd betreffende de bewegwijzering, zodat voor auto’s en fietsen het helder en duidelijk is welke routes binnen Lansingerland genomen moeten worden richting winkelcentra, parkeerplaatsen, sportparken, stations RandstadRail, Rotterdam, Zoetermeer, Delft en Pijnacker.

 1. Verbod vrachtverkeer Markermeerstraat

In overleg met de bewoners van de Markermeerstraat wordt de verkeersveiligheid in de Markermeerstraat verbeterd door een verbod in te stellen voor vrachtauto’s en tractoren.

Een groot aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk plan van december 2015 zijn tijdens de raadsvergadering door Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk mede namens de fracties van het CDA, D66 en de ChristenUnie ingediend en hebben geleid tot dit besluit. Elf van de twaalf wijzigingen zijn een gevolg van ingebrachte ideeën en voorstellen van inwoners, organisaties en bedrijven en zijn, zoals wethouder Simon Fortuyn aangaf, een verrijking van het besluit.

In de Rodenrijse Westpolder liggen nog wel uitdagingen om met name de verkeersstromen in de wijk rond metrostation Westpolder te verbeteren. Daarnaast moet de mogelijkheid van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg bij de Oudelandselaan van Meerpolder naar de Westpolder moet samen met de provincie (beheerder van de Klapwijkseweg) bezien worden. Deze oversteek is en blijft, ondanks de signaleringslichten, een voor fietsers gevaarlijke rotonde.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*