Verkeersstromen Berkel Centrum/Noord complexer

rodin-de-denkerWat begon als een probleem op de Sterrenweg na afsluiting van de Noordeindseweg bij de rotonde met de Planetenweg en een paal bij de Herenstraat is uitgebreid met een bereikbaarheidsprobleem van het winkelcentrum in Berkel. Met name in de omgeving van de supermarkten Hoogvliet en Aldi, de Raadhuislaan, de Raadhuishof en de Molenwerfstraat zijn knelpunten ontstaan.

Het is voor het college aanleiding geweest een aantal aanvullende vragen te formuleren: lees meer

  • Wat zijn de effecten als de Noordeindseweg in noordelijke richting wordt aangesloten op de rotonde Oostmeerlaan, zonder dat gelijktijdig het Berkelsdijkje wordt aangelegd tussen de ds. Van Koetsveldstraat en de Raadhuislaan?
  • Zijn er alternatieven denkbaar voor de aanleg van het Berkelsdijkje (tussen de ds. Van Koetsveldstraat en de Raadhuislaan), waarbij de gesignaleerde verkeersknelpunten in het centrum van Berkel worden opgelost?

Het college wil deze vragen oppakken door een aantal nieuwe varianten door te rekenen, die vervolgens worden betrokken bij het op te stellen Mobiliteitsplan, zodat de gemeenteraad in staat is een volledige afweging te maken. De consequentie hiervan is dat het opstellen van het Mobiliteitsplan en de besluitvorming daarover vertraging oploopt. Deze aanvullende werkzaamheden kunnen worden betaald uit het beschikbare budget voor het Mobiliteitsplan.

In de commissie Ruimte van 15 september 2015 zal duidelijk worden of het college de twee aanvullende vragen kan gaan beantwoorden door een aantal nieuwe varianten door te rekenen. De verwachting is dat de raad hiermee zal instemmen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*