Tevredenheid inwoners Lansingerland neemt toe

goedTraditiegetrouw wordt tijdens de braderie in Berkel naar een rapportcijfer gevraagd op de vraag: “Het wonen in Lansingerland geef ik een ….” Bij de voorlaatste meting werd een 7,5 gescoord. Tijdens de braderie van 5 september 2015 is Leefbaar 3B blij te mogen vast stellen dat het gemiddelde rapportcijfer van 8,2 kreeg. Hierbij viel wel op dat de geboren en getogen en de oudere inwoners van Berkel wel wat kanttekeningen plaatsten over de steeds verdere verstedelijking van hun dorp.

Overall is er veel tevredenheid over het wonen, werken en recreëren in Lansingerland. Uit de interviews met de inwoners passeerden vele onderwerpen de revue, die volgens de inwoners aandacht blijven vragen van de gemeenteraad. Denk hierbij aan de geluidsdossiers (A13/A16, HSL, Vliegveld en N209), de “paaltjes” in Berkel, (verkeers)veiligheid en het ouderwerk in Berkel.

Voor ons niet verrassend, maar wel opvallend, is dat veel inwoners toenemende zorg hebben over de kwaliteit van de groenvoorziening. De door de bezuiniging gedwongen verlaging van het onderhoudsniveau van B naar C is vele inwoners een doorn in het oog. Ook klinkt een toenemende zorg door als het gaat om de voorzieningen voor de jeugd en senioren. Naast gebrek aan uitgaansgelegenheid voor de jeugd, is het tekort aan betaalbare huurwoningen voor de in Lansingerland opgegroeide jeugd een blijvend en toenemend probleem.

De gesprekken met de inwoners bevestigen dat Leefbaar 3B midden in de samenleving staat en dat er nog veel werk voor verbetering vatbaar is. Leefbaar 3B zet daar vol op in.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*