Raad Rotterdam vraagt nu ook extra geld voor aanleg A13/A16

In mei van dit jaar was de gemeenteraad van Rotterdam er nog niet aan toe om bij de minister extra geld te vragen voor een goede inpassing van de A13/A16 in Lansingerland en Rotterdam Noord. De unaniem aangenomen motie in de raad van Lansingerland (28 mei 2015) om bij de minister extra geld te vragen voor een betere inpassing van de nieuwe rijksweg was toen voor de Rotterdamse raad nog een stap te ver. Nu ligt dat, sinds woensdagavond 2 september, totaal anders. De kentering was donderdagavond 27 augustus al zichtbaar, toen de woordvoerders A13/A16 in de raden van Lansingerland en Rotterdam, op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk, in het gemeentehuis van Lansingerland overleg hebben gehad. lees meer

De Rotterdamse raadscommissie Verkeer wees 2 september, onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam woordvoerder Reinier de Jong, de voorgestelde inpassing van de A13/A16 af. Het AD schreef daar een dag later over: “Leefbaar Rotterdam legt bom onder A13/16-plan.” Er is door het Rijk veel te weinig geld beschikbaar gesteld voor deze weg. De raden van Rotterdam en Lansingerland zitten nu op één lijn voor meer geld voor een betere inpassing van de A13/A16 met als doel “Saldo Nul” en “Niet horen, niet zien, niet ruiken.”

De burgerparticipatie is een farce geweest gaf Reinier de Jong aan. De vier gebiedstafels, waarin inwoners van Rotterdam en Lansingerland zijn vertegenwoordigd, hebben veel goede ideeën ingebracht, maar die zijn nauwelijks door Rijkswaterstaat overgenomen.

In de Rotterdamse raad ligt nu de focus op het Terbregseveld, het tracédeel tussen de Rotte en het Terbregseplein (kruising A20 met A16). Het is zo, dat daar de omstandigheden voor de bewoners van Ommoord aanzienlijk verslechteren door de komst van de A13/A16. Het lijkt er echter op dat de Rotterdamse raad de andere tracédelen vergeet. Verlagingen van de kruising van de A13/A16 met de N471 (G.K. van Hogendorpweg) en de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan is van groot belang voor goede leef- en woonomstandigheden in Rodenrijs, Bergschenhoek, Schiebroek en Hillegersberg.

De wethouders Pex Langenberg en Simon Fortuyn gaan op korte termijn met de minister overleggen om haar te overtuigen dat meer geld nodig is voor een goede inpassing van de nieuwe rijksweg A13/A16. Ook de Tweede Kamer zal zich opnieuw moeten buigen over deze nieuwe rijksweg. In vergelijking met andere nieuwe rijkswegen, waar wel extra maatregelen worden genomen, komt de A13/A16 er bekaaid van af. Om een voorbeeld te noemen. Bij de A4 tussen Delft en Schiedam is door het Rijk en de Provincie Zuid-Holland ruim € 200 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de zogenaamde bovenwettelijke bijdrage. Voor de A13/A16 is bij Rijk en Provincie de knip dicht gebleven.

Ja, dan de rol van de provincie in het dossier A13/A16. De Provincie Zuid-Holland is muisstil. Niemand weet wat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten willen. Word wakker provincie, de A13/A16 ligt in Zuid-Holland. Voor de zomervakantie gaf wethouder Simon Fortuyn deze bezorgdheid al aan door te zeggen: De provincie, ik heb ze over de A13/A16 nog niet gehoord, niet gezien en niet geroken.

Maandagavond komen, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 10 september 2015, de woordvoerders A13/A16 in de raad van Lansingerland bijeen om te overleggen wat de beste volgende stap is.

3 Comments

  1. Alweer een jaar geleden heb ik via onze gebiedstafel ( Schiebroek / Hillegersberg) ingebracht dat het hoge, brede en lange viaduct ter plaatse van de N471 / GK van Hoogendorpweg beter kan worden vervangen door een eenvoudiger viaduct over de A13/A16 op maaiveld voor de aansluiting van de N471 op de rotonde. Minder geluidsoverlast, minder duur en toch een goede afwikkeling van op- en afritten mogelijk. RWS vond het ’te duur ‘(?) . Misschien is het wel een alternatief in de onderhandelingen over de Lansingerland variant : N471 in tunnel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*