Oplossing HSL geluidsoverlast in Lansingerland

ssst_HSLTijdens de presentatieavond voor de Commissie Ruimte op woensdag 2 september presenteerden het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL twee mogelijke oplossingen. Eén van deze varianten, of een mix daarvan, moet een einde maken aan de geluidsoverlast van de HSL in de gemeente Lansingerland.

Co-creatie

In maart van dit jaar heeft het Ministerie van I&M inwoners opgeroepen om actief en concreet mee te denken bij mogelijke oplossingen voor de geluidsoverlast. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de bijeenkomst op 5 maart 2015 was om samen met inwoners een reductie van geluidsbeleving te realiseren en niet alleen te kijken naar absolute geluidswaarden. Na de bijeenkomst met bewoners is een co-creatiegroep ingesteld, om een oplossing te bedenken. In de co-creatiegroep zitten vertegenwoordigers van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland, enkele inwoners, het Ministerie van I&M, ProRail en de gemeente Lansingerland. lees meer

Varianten

De verschillende varianten bestaan in hoofdzaak uit het vervangen van de huidige reflecterende schermen door absorberende schermen en het plaatsen van nieuwe schermen waar nu geen schermen staan. In het voorstel van de co-creatiegroep wordt het bestaande scherm aan de westzijde absorberend gemaakt. De Stichting heeft de voorkeur voor de variant waarbij langs de hele westkant een nieuw scherm wordt opgericht. Loeky van der Horst, voorzitter van de Stichting: “De alternatieve variant biedt bewoners langs de HSL de meest optimale verbetering. Als Stichting blijven wij streven naar het maximaal haalbare. Daarom ben ik blij dat er een afspraak is tussen ons en het Ministerie dat we blijven zoeken naar een verdere optimalisering van de oplossingsrichting.”

Proces

Het Ministerie van I&M stuurt nu een voorstel naar het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland. Vervolgens wordt het voorstel door de raadsleden in de commissie Ruimte van 15 september 2015 besproken. Inwoners kunnen bij de commissie hier inspreken en hun mening meegeven aan de commissieleden. Op 18 september 2015 volgt er een bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van I&M en de wethouders van alle gemeenten waar de HSL geluidsoverlast veroorzaakt. Voor 1 oktober 2015 informeert staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer over het pakket van maatregelen.

Positieve lijn

Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) is te spreken over deze stand van zaken. “De rol van de gemeente is de laatste maanden vooral faciliterend geweest. We hebben regelmatig gesproken met alle partijen. Het belang van onze inwoners stond voorop. De inwoners die langs de HSL wonen ervaren geluidsoverlast. Dat moet opgelost worden. Ik ben blij dat na jaren van tegenover elkaar staan, de partijen nu elkaar gevonden hebben. We zijn er nog niet, maar de weg naar verbetering staat open. Laten we erop vertrouwen, dat deze positieve lijn zo doorzet. Ik zal dit de komende periode goed blijven monitoren en in gesprek blijven met zowel het Ministerie als met de Stichting.”

Eind goed, al goed

Op 8 maart 2015 stond op deze site een artikel over de bijeenkomst (5 maart 2015) van het ministerie van I&M over de HSL. De kop van het artikel was: “HSL – Amateuristische burgerparticipatie ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M).” Van deze chaotische avond is door het ministerie en Prorail heel veel geleerd. De burgerparticipatie zoals die de afgelopen vijf maanden is verlopen ten aanzien van de HSL in Lansingerland, is een goed voorbeeld geworden voor andere projecten. Advies aan Rijkswaterstaat (A13/A16): “Ga bij de collegae van I&M en Prorail te rade hoe burgerparticipatie echt werkt.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*