Geluid HSL in Lansingerland 7 tot 10 dB(A) minder

Tijdens de presentatie van het maatregelenpakket HSL Lansingerland kreeg Loeky van der Horst, de voorzitter dan de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, een groot compliment van wethouder Simon Fortuyn voor de enorme inzet van de Stichting sinds september 2009.

Die inzet heeft uiteindelijk geleid tot een co-creatie van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, de gemeente Lansingerland, ProRail, Infraspeed en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Deze intensieve samenwerking heeft er toe geleid dat het plaatsen van verbeterde, hogere en extra schermen langs de HSL in Lansingerland in december 2020 is gestart.

Ook worden de schermen bekleed met geluidsabsorberend materiaal en zijn al in juni 2020 raildempers aangebracht. Een groot aantal maatregelen wordt in de periode december 2020 – oktober 2021 gerealiseerd. Op dit moment worden de voorbereidingen gedaan voor het gedeelte tussen bushalte Offenbachplantsoen tot 300 meter voorbij de Anthuriumweg. Daar zullen naar verwachting de werkzaamheden in 2022 plaatsvinden.

Over het gehele HSL traject zal het geluid op een groot aantal plaatsen met 7 tot 10 dB(A) afnemen. De kosten voor het gehele traject in Lansingerland worden door het Rijk betaald en zijn ongeveer € 37 miljoen.

De voorzitter van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, Loeky van der Horst, gaf aan dat de Stichting heel blij is met het bereikte resultaat. Zij gaf tevens aan dat wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) altijd vertouwen is blijven houden in de Stichting, ook als het fors tegen zat, zij bedankte hem daarvoor. Ook bedankte zij het voormalig CDA raadslid Johan van der Burg voor zijn jarenlange inzet.

Het doel van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL is bereikt.
Onder leiding van Loeky van der Horst wordt de leefbaarheid in een groot deel van Lansingerland fors verbeterd. Hiervoor hebben zij ruim 11 jaar gestreden. Enorm veel tijd heeft dat de leden van het bestuur en hun adviseurs gekost. Dit was vrijwilligerswerk van zeer hoge orde.

De fractie van Leefbaar 3B bedankt de Stichting voor hun enorme inzet, die geleid heeft tot dit grote succes.

Presenatie-geluidbeperkende-maatregelingen-Lansingerland-6-januari-2021

Dit is de link naar de presentatie van het maatregelenpakket HSL Lansingerland.

3 Comments

  1. De eerste geluidsabsorberende panelen zijn geplaatst. Helaas is dit een hele inbreuk op het uitzicht van de dijk richting het park. Nu lijkt er een gigantische muur te staan. Dit is helaas een stap achteruit.

    • Helaas kunnen wij de eerdere melding beamen, waar eerder vanuit de impressiefoto’s en -film het idee geschetst werd naar bewoners dat de panelen ‘luchtig’ en ‘op zouden gaan’ in de omgeving, onder andere door een mooie weerkaatsing van de lucht op de panelen. De panelen staan hier sowieso te recht voor geplaatst, laat staan dat de panelen geen weerkaatsing toelaten. Daarnaast is het geluid niet afgenomen maar zeer sterk toegenomen door de ontstane galm en echo door schermen aan beide zijden van het spoor. Hopelijk gaan deze problemen ook verholpen worden…

  2. Volgens mijn bescheiden mening is er niet eerder zoveel geluidsoverlast geweest als op dit moment!!Wellicht niet leuk om te horen na zoveel strijd! Wat is uw mening??

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*