HSL – Leden Tweede Kamer in Lansingerland

De Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu wilde niet naar Lansingerland komen om kennis te nemen van de HSL overlast in een groot deel van Lansingerland. Daarna zijn wel na een gezamenlijk initiatief van college en raad door het college de woordvoerders HSL in de Tweede Kamerleden uitgenodigd ter plaatse te komen kijken. Het was heel fijn dat de Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD), Duco Hoogland (PvdA), Sander de Rouwe (CDA) en de beleidsmedewerker van de Christen Unie Tweede Kamerfractie, Frank Visser aanwezig waren bij het werkbezoek aan Lansingerland. Het is een geslaagde middag geworden.

De middag begon met presentaties van de gemeente Lansingerland, de geluidsexpert van de DCMR en van Loeky van der Horst, voorzitter van de Stichting Stop HSL overlast, beter bekend als de Stichting Stop HSL herrie. Weer werd aangegeven dat in Lansingerland al vier jaar wordt gewacht op echte effectieve maatregelen. De teneur van de presentaties was: “Tweede Kamerleden doe wat voor ons.” De situatie is onhoudbaar en onaanvaardbaar bij toekomstige frequentieverhoging van de dienstregeling. De aanwezige raadsfracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA vroegen allen om snelheid te brengen in de aanleg van de pilotmaatregelen en het aanbrengen van de definitieve maatregelen om het geluid structureel binnen de 57 dB(A) te brengen. Ter plaatse is nog gekeken bij het HSL spoor en de inpassing in het landschap, dat wil zeggen tussen woningen en dat laatste is natuurlijk een grote planologische blunder geweest van de Tweede Kamer in herfst van 1997.

Tijdens het werkbezoek zijn in het gemeentehuis van Lansingerland afspraken gemaakt over schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Gerard Bovens heeft voor de noodzakelijke input gezorgd voor het stellen van deze vragen. De vragen zijn op woensdag 27 maart 2013 ingediend en luiden als volgt:

Schriftelijke vragen van de leden Hoogland (PvdA), de Rouwe (CDA), de Boer (VVD), Dik-Faber(CU) aan de staatssecretaris van I&M over het geluidsniveau langs de HSL-zuid.

  1. Kunt u aangeven wanneer de Tweede Kamer de rapportage krijgt met van de metingen uitgevoerd door TNO die gehouden zijn langs het HSL tracé in Lansingerland in het kader van de pilot die in het kader staat van het realiseren van een maximaal geluidsniveau ter plaatse van 57 dB(A)?
  2. Klopt het dat nu al duidelijk is dat deze metingen uitwijzen dat de vastgestelde norm van 57 dB(A) wordt overschreden?
  3. Kunt u aangeven wanneer het gehele pilotproject inclusief effect metingen in Lansingerland afgerond wordt?
  4. Bent u het met ons eens dat het gezien de al opgelopen vertraging het verstandig is om tijdens het afronden van de pilot, al voorbereidingen te treffen zodat indien noodzakelijk direct na afloop van de pilot er maatregelen genomen kunnen worden?
  5. Kunt u toelichten wat de planning en wat de kosten zijn van het maatregelenpakket?
  6. Kunt u toelichten in hoeverre een verlaging van de snelheid bij kan dragen aan het halen van de geluidsnorm?
  7. Kunt u een reactie geven op het plan: “Dak op de bak” van de bewoners van Lansingerland?
  8. Bent u bereid deze vragen voor het AO MIRT op 8 april te beantwoorden?

De fractie van Leefbaar 3B is erg benieuwd naar de antwoorden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*