Overleg commissie Verkeer en Vervoer over HSL.

Woensdag 8 december viel het aantal aanwezigen vanuit Lansingerland in de
Tweede Kamer enorm tegen in vergelijking met de vergadering in mei van dit jaar. Het lijkt er op dat de HSL-herrie geen hot item meer is. Buiten de Hr. Wendel van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL was namens het college wethouder Henk de Paepe (Leefbaar 3B) aanwezig. Drie van de acht fracties van de raad van Lansingerland waren aanwezig, Johan v.d. Burg (CDA) Gerard Bovens (PvdA), Hugo Groeneveld (Leefbaar 3B) en Richard Overkleeft (bestuurslid van Leefbaar 3B).

In mei 2010 heeft de toenmalige minister Eurlings een aantal toezeggingen
gedaan waarop tot nu toe nog zaken openstaan, zoals wanneer komen de nieuwe AnsaldoBreda (V250) treinen op het traject. De levering heeft een flinke vertraging opgelopen en er werd zelfs een vraag gesteld of die nieuwe treinen wel besteld zijn, zoals voormalig minister Eurlings heeft toegezegd. De verwachting is dat de treinen in het najaar van 2011 zullen gaan rijden, wat overigens door een aantal leden van de Tweede Kamer in twijfel werd getrokken, gezien de ervaringen vanuit Denemarken en Canada met dezelfde Italiaanse leverancier.

Omdat de nieuwe treinen er nog niet zijn, kunnen ook geen geluidsmetingen worden gedaan van die treinen. Overigens is het wachten nog steeds op de resultaten van de nieuwe geluidsmetingen en vooral de metingen op de gevels van woningen in Lansingerland van de op dit moment passerende treinen.
In 2011 zal stapsgewijs de frequentie van de treinen gaan toenemen en in april 2011 zal de snelheid van de treinen ook worden opgevoerd. De meetresultaten zijn dan in 2011 van groot belang om te bepalen of de vastgestelde geluidsnorm wordt overschreden. De oude Traxx treinen zullen voorlopig nog blijven rijden.

Gezien de nieuwe wet geluidshinder merkten leden van de Tweede Kamer nog wel op dat de oude wettelijke bepalingen voor de nog te bouwen woningen in reeds geplande wijken gestand moeten worden gedaan, waarop minister Schulz positief reageerde. Ze wil zich aan gemaakte afspraken houden. Ze deelde ook nog mede dat in Lansingerland door de treinen zachter wordt gereden.

In Lansingerland moeten alle fracties in de raad zeer attent blijven op nog steeds veel te veel lawaai van de HSL-treinen, maar ook als er dadelijk aanzienlijk meer treinen gaan rijden op de HSL-lijn. Het lawaai zal dan nog meer toenemen.

We mogen de aandacht in de strijd tegen de HSL-herrie niet laten verslappen. Raad, college en Stichting Stop Geluidsoverlast HSL moet goed samenwerken in de strijd tegen de HSL-herrie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*