Bespreking vertraging bouw geluidschermen HSL in commissie 11 juni 2019

Afgelopen vrijdag heeft de fractie van Leefbaar 3B, bij monde van Jan Pieter Blonk, voor de raadscommissie Ruimte de vertraging van de bouw van de geluidschermen langs de HSL geagendeerd. Aanleiding is het interview in de Heraut van 22 mei 2019 van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidswerende maatregelen langs het HSL-spoor in Lansingerland.

Het ministerie, Prorail en NS hebben bij exploitatie ernstig te lijden onder de slechte samenwerking met Infraspeed. Infraspeed is een consortium van de Koninklijke BAM Groep, Siemens, enkele Engelse investeerders en Nederlandse banken. Infraspeed heeft het HSL-spoor aangelegd. Infraspeed is tot 2031 verantwoordelijk voor het onderhoud, storingsherstel en vernieuwingswerkzaamheden en krijg daarvoor jaarlijks ongeveer € 165 miljoen. lees meer

Heeft deze slechte samenwerking invloed op de te nemen geluidbeperkende maatregelen? “Er is nog geen stap gezet in de richting van realisatie. Het geduld bij de bewoners is op”, zegt Loeky van der Horst.

Graag zal Leefbaar 3B in de commissie Ruimte van 11 juni willen overleggen of de raad met een raadsbrede motie in de raadsvergadering van 13 of 27 juni 2019 een statement kan maken richting Infraspeed, Tweede Kamer en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

2 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*