Presentatie ProRail en ministerie over HSL in Lansingerland

Eindelijk was er de presentatie van de pilotmaatregelen HSL in de raadszaal van Lansingerland. Het was een duidelijke presentatie, maar zeker ook onthullend. Al een tijd lang wordt iedereen, inclusief de Tweede Kamer, op het verkeerde been gezet over het tempo van de voortgang van de geplande pilotmaatregelen. Nu is het duidelijk. Twee pilotmaatregelen de raildempers en de geluidsabsorberende bodembedekking kunnen in juni worden gemonteerd. Voor de derde pilotmaatregel, de minischermen tussen de beide sporen, ligt het anders. Dit is een techniek die nog nergens in de wereld is toegepast. Zaken betreffende veiligheid en de bijbehorende certificering moeten nog onderzocht worden. Prorail heeft aangegeven dat dit onderzoek in het najaar is afgerond en daarna de minischermen kunnen worden aangebracht. Of deze optimistische kijk van ProRail ook een realistische is, vraagt menigeen zich af.

Als de pilotmaatregelen op drie 100 meter lange proefstroken zijn aangebracht, wordt op 25 meter afstand gemeten. Deze metingen worden dan vergeleken met de 0-meting van een paar maanden geleden. Dan is duidelijk wat het geluidsreducerend effect is. Naar verwachting zullen de drie pilotmaatregelen leiden tot 4 à 5 dB(A) geluidsreductie. Het rapport van de 0-metingen wordt in april verwacht. ProRail heeft de concept rapportage gezien en heeft tijdens de presentatie laten doorscheren dat het geluidsniveau langs de HSL-bak echt te hoog is. Hoeveel boven de 57 dB(A) zullen we volgende maand weten.

Grote vraag blijft of de pilotmaatregelen ook bruikbaar zijn ten noorden en zuiden van de HSL-bak. Jammer genoeg is deze vraag tijdens de presentatie niet gesteld, ongetwijfeld zal hier in een later stadium een antwoord op komen.

Om een lang verhaal kort te maken, als langs de gehele HSL-bak de drie geluidsreducerende maatregelen zijn aangebracht zijn we op z’n vroegst in het najaar van 2014 beland en dat is toch wel erg triest voor heel wat inwoners van Lansingerland.

Informatie over de voortgang van de pilot in Lansingerland is te vinden op: www.wonenlangsdehslzuid.nl

Het is te hopen dat de Tweede Kamer nu echt het lijdzaam volgen van de HSL geluidsproblematiek van zich afwerpt en zich echt druk gaat maken voor het welzijn van een grote groep inwoners in Lansingerland.

Om de presentatie van ProRail te zien, klik dan via: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering-presentatieavonden_1035.html naar de site van de gemeente Lansingerland en open de presentatie onder agendapunt 1.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*