HSL – Bericht van de stichting StopherrieHSL

Het een tijd stil geweest rond het project voor het treffen van geluidswerende maatregelen langs de HSL. Dit is wat de stichting StopherrieHSL heeft te melden over de stand van zaken tot op heden:

  • In juni heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de projectleider van Prorail en enkele leden van zijn team;
  • Het projectteam van Prorail is in september gaan kijken op de diverse locaties langs het tracé van de HSL, waar aanpassingen moeten komen;
  • Een afvaardiging van de stichting StopherrieHSL heeft in september een toelichting kunnen geven op het wensenpakket voor de geluidsmaatregelen;
  • In oktober is dit gevolgd door een gesprek waarin een verdiepingsslag is gemaakt ten aanzien van de aspecten ontwerp, aanbesteding en uitvoering;
  • Ten slotte heeft Prorail in december een toelichting gegeven op de aanpak van de aanbesteding voor werkzaamheden door derden in de ontwerp- en uitvoeringsfase.

De inzet van de stichting is steeds om te kijken of de projectduur verkort kan worden en het budget (ongeveer € 37 miljoen) maximaal kan worden benut voor maatregelen.

Ook in 2017 ziet het er naar uit dat stichting StopherrieHSL op een aantal momenten gesprekken zal hebben met het projectteam van Prorail. Maar verwacht wordt dat pas in mei 2017 de eerste resultaten voor een ontwerp van maatregelen het licht zullen zien.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*