Kerntakendiscussie

Leefbaar 3B wil kerntakendiscussie nu niet belasten met het schrappen in subsidies jeugdbeleid, schoolbegeleiding en natuur- en milieueducatie.

Donderdag 16 december heeft de fractie van Leefbaar 3B aan het einde van een lange raadsvergadering besloten vóór een amendement van de oppositie testemmen. Het amendement schrapt een begrotingswijziging van €585.000 die nodig is om de begroting 2011 sluitend te maken. Nu zal in juni 2011 financiële dekking gevonden moeten worden.

In feite ging de discussie over een deel van het voorstel van het college. Het betrof het schrappen van € 138.543 subsidies jeugdbeleid, schoolbegeleiding en natuur- en milieueducatie. Juist onderwerpen die binnenkort worden gevoerd in de kerntakendiscussie. In de kerntakendiscussie wordt, naast een heleboel andere taken, uiteindelijk besloten of onder andere jeugdbeleid, schoolbegeleiding ennatuur- en milieueducatie wel of niet moeten worden bekostigd door de gemeente. Nu schrappen en volgende maand er over praten of bekostiging door de gemeente wel of niet moet gebeuren, is miskennen van de inwoners die willen meepraten over de kerntaken.

Het college was niet bereid de € 138.543 subsidies jeugdbeleid, schoolbegeleidingen natuur- en milieueducatie uit het voorstel tot begrotingswijziging te halen en daar pas over te besluiten nadat de kerntakendiscussie is afgerond. Toen dat duidelijk werd, heeft Leefbaar 3B besloten het amendement van de oppositie te steunen.

Leefbaar 3B vindt dat als inwoners de gelegenheid krijgen om invloed te hebben op beleid, zoals bij de kerntakendiscussie, ze dat ook ten volle moeten krijgen en dat krijgen ze nu!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*