Kerntaken

Er is opvallende eensgezindheid van de gemeenteraad waar het gaat om Lansingerlandse kerntaken.
Wat is er mooier dan dat er eensgezindheid is in een gemeenteraad in financieel barre tijden over wat wel en niet een kerntaak moet zijn.
Maar toch is het in de commissie Algemeen Bestuur fout gegaan en verzandde de commissie in procedurele discussies en over en weer politieke stekeligheden over bezuinigingen en werd nauwelijks tijd gestoken in inhoudelijke onderdelen van de kerntakendiscussie.Probleem was ook dat er
–          verschillende definities waren van wat een kerntaak is;
–          uitgegaan is van de onjuiste detailbenadering van activiteiten van de werkbegroting;
–          een vermenging was van een discussie over kerntaken en bezuinigingen.
Het college heeft schriftelijk meegekregen, wat de verschillende fracties wel of niet een kerntaak vinden.
Van de 154 voorgelegde items zijn er 83 wettelijke kerntaken. Die moet de gemeente altijd uitvoeren.
Voor 71 items kan de raad bepalen of dat wel of niet een kerntaak zou moeten zijn.
Wij denken dat het niet de bedoeling is over de 71 voorgelegde items te gaan onderhandelen in de raadscommissie om te zien of er voor elk item een meerderheid te vinden is.
Onze visie is dat het college de acht  ingevulde lijsten van de fracties betrekt bij het opstellen van de Kadernota en later bij de begroting en meerjarenbegroting.
Op 31 januari 2011 heeft de fractie van leefbaar3B haar visie gegeven over de kerntaken.
Wij zijn uitgegaan van een twaalftal aandachtsgebieden. Wij hebben aangegeven welke aandachtsgebieden wij belangrijk vinden.
Naast Veiligheid en Sport vinden wij de aandachtgebieden Maatschappelijke samenhang, Welzijn en Bereikbaarheid heel belangrijk, wat ook tot uitdrukking komt in de door ons gezette kruisjes in de kolommen kerntaken.
Heel goed vinden wij dat inwoners betrokken zijn geweest bij het aangeven van kerntaken.
Jammer vinden wij dat de inbreng van de inwoners statistisch gezien niet representatief is.
Wij hebben het college gevraagd te onderzoeken hoe dat beter kan, zodat bij een volgende consultatie van de inwoners deze wel statistisch gezien representatief mag worden genoemd.
Leefbaar3B heeft het college nadrukkelijk meegegeven voor het opstellen van de Kadernota 2011, de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015 de aangereikte informatie te betrekken van de inwoners van Lansingerland en de fracties in de raad van Lansingerland.
Wij denken dat het college aan de gang kan. Input van raadsfracties en inwoners kan leiden tot het verwerken daarvan in de Kadernota en later in de begroting en meerjarenbegroting. Bij het behandelen van die raadsvoorstellen in juni en begin november kunnen alle fracties vaststellen of de ingebrachte input op een voor hen aanvaardbare wijze in Kadernota en begroting zijn verwerkt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*