HSL max. 70 km/u door Lansingerland

In de commissie Ruimte van 6 april stelde Cheryta Buijs, de woordvoerder van Leefbaar 3B, voor om zolang er geen oplossing voor de HSL-overlast is, een maximum snelheid in te voeren voor alle treinen die over het HSL tracé rijden.
Deze max.70 km/u snelheid zou voor het gehele grondgebied van Lansingerland moeten gelden.
Hiervoor zouden alle politieke partijen in Lansingerland maar ook de leden van de Tweede Kamercommissie zich gezamenlijk moeten inzetten.
Een bezoek van de gehele vaste Tweede Kamercommissie aan Lansingerland waarin de problemen met elkaar uitgewisseld worden en de locaties met de ergste overlast bezocht worden moet volgens Cheryta Buijs kunnen leiden naar één standpunt; dit kan zo niet langer. Door dit gezamenlijk optrekken van de gemeentelijke en landelijk politiek zou een signaal naar het  Ministerie van Infrastructuur en Milieu moeten uitgaan om zijn verantwoordelijkheid voor deze overlast te nemen en met oplossingen te komen voor onze gedupeerde bewoners.
Leefbaar 3B wil met dit bezoek niet de verantwoordelijkheid van het College wegnemen, maar wil hiermee juist  de gesprekken die het College met het Ministerie voert ondersteunen tot een stevige aanpak.
De reactie van de andere politieke partijen op het voorstel van Leefbaar 3B was gematigd. Veel partijen hebben de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer als eens uitgenodigd in Lansingerland en de HSL besproken. Zij verwachten weinig van de uitnodiging en zijn daarnaast bang dat op de dag van het bezoek er geen treinen rijden of het lawaai minder is dan normaal.
Leefbaar 3B wil ondanks de scepsis van de anderen de mogelijkheid van een uitnodiging uitwerken en in samenwerking met anderen bekijken om een interessant programma voor de Tweede Kamercommissie neer te leggen, waarin een duidelijk overzicht wordt gegeven van de problematiek van de HSL geluidsoverlast in Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*