HSL-brief aan 2e Kamerfracties PVV, SP, SGP en PVDD

Lansingerland, 8 augustus 2011

Geachte fracties van PVV, SP, SGP en PVDD,

Wij schrijven u deze brief namens de fractie van Leefbaar 3B. Onze gemeente Lansingerland is in 2007 ontstaan door een samengaan van de dorpen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk.

De afgelopen twee jaar is in de Tweede Kamercommissie de geluidsoverlast van de HSL, die pal langs de kernen van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs loopt en waarvan veel inwoners van Lansingerland ernstige hinder ondervinden, een aantal malen aan de orde geweest. De problematiek wordt verscherpt doordat zich tal van andere vormen van geluidstoename voordoen in dit gebied, die de overlast nog verder versterken. Dat leidt tot vele klachten en maatschappelijke onrust.

Het is ons bekend dat de in de gemeenteraad gevestigde politieke partijen regelmatig overleg voeren met hun partijgenoten in de Tweede Kamer om hen -regelmatig ook hier in Lansingerland- te informeren. Mogelijk is dat fracties in de Tweede Kamer, die geen politieke vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Lansingerland hebben, onvoldoende informatie ontvangen vanuit het werkveld. De partijen PVV, SP, SGP en PVDD zijn niet vertegenwoordigd in de raad van Lansingerland. Wij vinden het van groot belang dat ook deze fracties goed geïnformeerd worden vanuit de lokale politiek. Als grootste fractie in de raad van Lansingerland nemen wij graag de taak op ons om in deze mogelijke lacune te voorzien.

Wij maken ons zorgen over de informatie die u ontvangt van de minister van I&M. Er zijn momenten dat wij constateren dat u niet volledig wordt geïnformeerd over de geluidsonderzoeken van DCMR en TNO of dat er te voorbarig conclusies worden getrokken op basis van nog niet voldragen onderzoekingen. Wij weten dat de geluidsonderzoeken nog niet zijn afgerond, maar willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen die wij, veelal uit eerste hand, waarnemen.

Verder maken wij ons grote zorgen over de toekomst van deze hogesnelheidsspoorlijn tussen Amsterdam en Rotterdam. De lijn is, naast de geluidsoverlast, geen economisch succes gebleken. Een groot aantal ideeën betreffende uitbreiding van gebruik passeren op dit moment de revue.

  • Goederentreinen;
  • ’s Nachts gaan rijden;
  • Treinen van de normale dienstregeling laten rijden.

Ideeën, los van het feit of dat in het Tracébesluit past, die de geluidsoverlast zullen doen toenemen.

Wij hechten er aan u hierover bij te praten en u via mail en telefoon op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de HSL in Lansingerland. Graag nemen wij komende week met u contact op voor het maken van een afspraak om u op dit voor de gemeente Lansingerland zo belangrijke dossier bij te praten. Desgewenst  kunnen wij in het gemeentehuis van Lansingerland, ter start van de informatie-uitwisseling, een overleg hebben en kunt u zich meteen ter plaatse oriënteren over de ligging van spoorlijn in de nabijheid van woningen.

Graag gaan wij er van uit dat u ons initiatief om u op deze wijze te informeren op prijs stelt.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van Leefbaar 3B in de raad van Lansingerland,

Jan Pieter Blonk
fractievoorzitter Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*