Snel beginnen met bouw geluidsscherm HSL

In de Heraut van 22 mei 2019 staat een interview van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidwerende maatregelen langs het HSL-spoor. Voor Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk is dat aanleiding geweest hiervoor met een motie aandacht te vragen. De motie is ondertekend door alle fractievoorzitters in de raad van Lansingerland en is unaniem aagenomen.

In de motie staat: De raad constateert,

lees meer

 • Dat er onvoldoende voortgang is in de realisatie van de geluidschermen langs de HSL;
 • Dat de co-realisatiegroep, bestaande uit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, college B&W Lansingerland en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, aangeeft dat al in oktober 2015 € 70 miljoen is gereserveerd voor geluidbeperkende maatregelen langs het HSL-tracé;
 • Dat van die € 70 miljoen € 37,5 miljoen bestemd is voor het HSL gedeelte in Lansingerland;
 • Dat door de co-realisatiegroep een uitvoeringsplan is uitgewerkt;
 • Dat na ruim 3,5 jaar nog geen begin is te zien van de bouw van de geluidschermen;
 • Dat Infraspeed, dat geen deel uitmaakt van de co-realisatiegroep, een essentiële partij is in de voortgang van de realisatie van de geluidschermen;
 • Dat eind 2017 Infraspeed met een “memorandum of understanding” (MOU) heeft verklaard zich volledig te willen inzetten voor een snelle uitvoering;
 • Dat deze MOU van Infraspeed inmiddels al weer 1,5 jaar geleden is opgesteld;
 • Dat het beschikbare budget door de gestegen bouwprijzen waarschijnlijk onvoldoende is;
 • Dat een groot deel van de inwoners van Lansingerland al bijna tien jaar wordt geconfronteerd met meer geluidoverlast dan is aangegeven in het tracébesluit;
 • Dat het geduld van een grote groep inwoners van Lansingerland op is.

De gemeenteraad vindt:

 • Dat de bouw en de daarmee gepaard gaande voorbereidingen direct moeten beginnen;
 • Dat een mogelijk slechte samenwerking tussen enerzijds Infraspeed en anderzijds ProRail en NS ondergeschikt moet zijn aan een snelle realisatie van de bouw van de geluidschermen;
 • Dat het door de co-realisatiegroep uitgewerkte uitvoeringsplan direct moet worden opgepakt;
 • Dat het door het Rijk beschikbaar gestelde budget, gezien de gestegen bouwkosten, geïndexeerd moet worden, ten einde de afgesproken geluidreductie te kunnen realiseren.

Verzoekt de griffier en de voorzitter van de raad deze motie met een begeleidende brief, namens de gemeenteraad van Lansingerland, te sturen aan:

 • De Tweede Kamer
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven
 • Infraspeed
 • ProRail
 • NS
 • Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*