Tijdelijk nog meer lawaai van de HSL

In de Heraut van 21 augustus 2019 staat een publicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met de mededeling dat in de periode van december 2019 tot en met december 2022 ontheffing is verleend van de naleving van de geluidproductieplafonds voor de HSL-Zuid. Dus ook voor het gedeelte van de HSL in Lansingerland.

De ontheffing is verleend om met nieuwe treinen de verplichte testritten te kunnen maken. Het is de bedoeling om de testritten, waar mogelijk, overdag te doen. Een groot deel van de testritten is echter in de nacht ingepland om de diensregeling overdag niet te verstoren, geeft het Ministerie van I&W aan. lees meer

Iedereen kan bezwaar maken tegen deze ontheffing, maar dan moet dat wel gebeuren binnen zes weken na de publicatie van 19 augustus 2019 van het Ministerie van I&W.

Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk heeft het college van B&W van Lansingerland verzocht, de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Gaat het college van B&W bezwaar maken tegen dit besluit? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met mij eens dat de testritten in Lansingerland, gezien de slaapverstoring bij onze inwoners, alleen overdag mogen plaatsvinden?
 3. De geluidproductieplafonds worden nu al overschreden. Kan het college mij uitleggen waarom het Ministerie van I&W aangeeft dat overschrijding van de geluidproductieplafonds is opgelost zodra de testen zijn afgerond, terwijl de geluidproductieplafonds al jaren worden overschreden, ook overdag?
 4. Het bouwen van de afgesproken extra geluidschermen zal met name in de nacht gaan gebeuren. Betekent het dat door de testritten in de nacht, die doorlopen tot en met december 2022, de bouw van de extra geluidafscherming in Lansingerland pas vanaf 2023 zou kunnen starten?
 5. Zou het college deze vragen met spoed (vanwege de zesweken bezwaartermijn van het ministerie) willen beantwoorden, zodat de antwoorden in de raadscommissie Ruimte van 17 september 2019 kunnen worden besproken?

 

1 Comment

 1. Geachte lezer,
  Dit vraagt om actie. 3 jaar lang overschrijding in de nachtelijke uren.
  Inzet: eerst de beloofde maatregelen van 70 miljoen.
  Gaat gemeente direct in gesprek met minister? Nationale pers opzoeken. Ombudsman?
  Dit is een onacceptabel voorstel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*