Fusie stadsregio’s Rotterdam en Den Haag tot Metropoolregio?

Op dit moment liggen er plannen van minister Donner om de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden samen te voegen tot de Metropoolregio.

De inhoudelijke ambitie is neergelegd in zeven pijlers.

 1. Bereikbaarheid
 2. Economie
 3. Greenport
 4. Onderwijs en innovatie
 5. Ruimte en Wonen
 6. Groenzones
 7. Voorzieningen (o.a. metropoolpas)

 

Het is nog onbekend op welke wijze deze zeven pijlers concreet worden gemaakt. De fractie van Leefbaar 3B is er nog niet van overtuigd dat het samengaan van de beide stadsregio’s veel meer oplevert dan nu het geval is in de Stadsregio Rotterdam, waarvan de gemeente Lansingerland onderdeel uit maakt. Een definitief besluit zal de fractie van Leefbaar 3B in de loop van 2012 nemen.

Zou de metropool regio de volgende onderwerpen positief kunnen beïnvloeden?

 • De grote kaalslag in het openbaar vervoer (OV) door het kabinet.
 • Hoger tarief, lagere frequentie en buslijnen schrappen.
 • Minder lawaai van de HSL.
 • A13/A16 in een tunnel. Niet horen, zien en ruiken.
 • Veiligheid. Meer blauw op straat.
 • Minder lawaai.
 • Minder luchtverontreiniging.
 • Minder milieuverontreiniging.
 • Beter onderwijs.
 • Betaalbare woningen voor jonge mensen in Lansingerland.

 

Wat de rol wordt van de Provincie Zuid-Holland is de fractie van Leefbaar 3B onduidelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de groengebieden. De provincie zou over de groengebieden gaan, maar het is ook een pijler van de metropoolregio. Is dat een overlap? Het is niet duidelijk.

De fractie van Leefbaar 3B heeft sowieso moeite met de politieke legitimatie van Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en in het bijzonder van deze gigantisch grote GR.

De raad heeft slechte ervaringen ten aanzien van goede besluitvorming vanuit raad naar een GR. De raad krijgt standaard nauwelijks tijd om goede besluiten te nemen. Dat zal bij de Metropoolregio niet anders zijn. Maar wat de fractie van Leefbaar 3B het meest dwars zit, is dat een puur monistisch instrument (de GR), na tien jaar dualisme, wordt ingezet voor zo’n groot gebied met zoveel inwoners en bedrijven. De fractie van Leefbaar 3B vindt dat dat niet kan. De volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad (de politieke legitimatie) is onvoldoende.

De communicatie vanuit de stadsregio naar de gemeenteraad is tot nu toe niet goed geweest. Draagvlak creëren is blijkbaar bij de beide stadsregio’s een onbekend begrip. Twee burgemeesters (Aboutaleb en Van Aartsen) hebben raden overvallen met persberichten en de raden gemakshalve overgeslagen. Slecht voorteken voor de toekomst van het functioneren van een metropoolregio.

Wat de metropoolregio voor Lansingerland kan gaan betekenen en wat het voordeel is voor de inwoners en bedrijven in Lansingerland, is nog onbekend. Woensdag 30 november is een bijeenkomst voor leden van alle betrokken 24 gemeenteraden gepland in Capelle en donderdagavond 8 december wordt in de commissie Algemeen Bestuur in de raadszaal in Bleiswijk verder gesproken over de Metropoolregio.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*