Fractie

Kerntaken

Er is opvallende eensgezindheid van de gemeenteraad waar het gaat om Lansingerlandse kerntaken. Wat is er mooier dan dat er eensgezindheid is in een gemeenteraad in financieel barre tijden over wat wel en niet een […]

Fractie

Kerntakendiscussie

Het is toch wel bijzonder dat de niet-coalitiefracties in de raad van Lansingerland de coalitiefracties onbetrouwbaarheid verwijten ten aanzien van de kerntakendiscussie. De motie kerntaken, ingediend en ondertekend door de coalitiefracties en D66 in juni […]

Fractie

Kerntakendiscussie

Leefbaar 3B wil kerntakendiscussie nu niet belasten met het schrappen in subsidies jeugdbeleid, schoolbegeleiding en natuur- en milieueducatie. Donderdag 16 december heeft de fractie van Leefbaar 3B aan het einde van een lange raadsvergadering besloten […]