Fractie

Kerntakendiscussie

Het is toch wel bijzonder dat de niet-coalitiefracties in de raad van Lansingerland de coalitiefracties onbetrouwbaarheid verwijten ten aanzien van de kerntakendiscussie. De motie kerntaken, ingediend en ondertekend door de coalitiefracties en D66 in juni […]

Fractie

Floriade 2022

In het prachtige kantoor van Anthura zijn de eerste stappen gezet voor de Floriade 2022 in het Groene Hart van Zuid-Holland. Onder leiding van Koos Rijsdijk, de burgemeester van Boskoop, zijn inspirerende presentaties gehouden om […]

Fractie

Project FES Oostland Groenzone

Goed project, waaraan alle bestuurslagen deelnemen (Rijk, provincie, gemeente, waterschap, de beide stadsregio’s en de ondernemers (VNO-NCW en LTO glaskracht). Dit zien we zelden. Op zich is dit heel uniek. FES = Fonds economische structuurversterking. […]

Fractie

Winkels open op zondag

In de commissievergadering Algemeen Bestuur van 17 maart is door de ChristenUnie de openstelling van drie supermarkten elk in een van de kernen op de agenda gezet. In ons verkiezingsprogramma en in het coalitieakkoord staat […]

Fractie

Bouw woningen Caleido kan beginnen.

In een extra raadsvergadering over Caleido heeft de gemeenteraad van Lansingerland het voorstel van het college B&W goed gekeurd om een overeenkomst met transportbedrijf J. Voorwinden aan te gaan.