Bouw woningen Caleido kan beginnen.

In een extra raadsvergadering over Caleido heeft de gemeenteraad van Lansingerland het voorstel van het college B&W goed gekeurd om een overeenkomst met transportbedrijf J. Voorwinden aan te gaan. In de overeenkomst is opgenomen dat het transportbedrijf de zienswijze (het bezwaar) tegen het bestemmingsplan zal intrekken. Hiermede is een einde gekomen aan dit probleem. Het bestemmingsplan wordt nu op 15 maart ter inzage neergelegd en zonder nieuwe zienswijze wordt over zes weken gestart de bouw van de 60 huizen in het project Caleido.

Tevens heeft de raad besloten de regeling starterslening aan te passen speciaal van het project Caleido, zodat kopers die in de problemen zijn gekomen en daardoor zouden moeten afzien van de koop, geholpen kunnen worden.

Maar voor dat het zover was dat de raad het besluit nam, werden er nog vele vragen en soms wat wrange opmerkingen gemaakt richting wethouder Jan den Uil. Uiteraard de oppositie liet zich niet onbetuigd. Na een aangevraagde schorsing kwam D66 met een motie. Zij wilde hiermee de wethouder verplichten om een feitenonderzoek in te stellen om zodoende meer lering uit deze zaak te trekken. De motie heeft het niet gehaald. Ook Leefbaar 3B vond de motie overbodig. Iedereen weet waar het fout is gegaan. Een feitenonderzoek zou een te zware wissel trekken op het ambtenarencorps en er zouden geen nieuwe aspecten aan het licht komen.

Met het raadsvoorstel werd uiteindelijk raadsbreed ingestemd, maar niet alvorens het CDA geschorst had om hierover nogmaals met haar fractiegenoten over te beraadslagen .Zoals Johan van de Burg het in zijn stemverklaring verwoordde: ”Door de grote druk die op dit voorstel ligt, ging ook het CDA overstag”. Wij vinden dat een beetje kiekeboe spelen. De CDA fractie had al lang kunnen proeven dat zonder haar steun en zelfs zonder de steun van de gehele oppositie het voorstel het wel zou halen. Wees dan consequent, sta achter je woorden en stem tegen het voorstel. Of heeft hier toch de overvolle tribune wat mee te maken?

Aan het einde van de raadsvergadering kregen de woordvoerders van alle fracties een bos bloemen van de kopers. Zij zijn opgelucht dat de bouw kan beginnen. Wel hebben de kopers aangegeven naar de rechter te gaan om extra kosten die zij door de vertraging hebben opgelopen op de gemeente te verhalen. Wordt nog vervolgd.

Hans Dirkzwager

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*