Afsluiting deel Recreatieschap Rottemeren

Outdoor Valley huurt van het Recreatieschap Rottemeren 4,4 ha grond voor survival activiteiten. De raad van Lansingerland vindt dat het gebied overdag openbaar toegankelijk moet zijn. Dat is nu niet het geval, omdat de Algemeen Bestuur van het Recreatieschap anders heeft besloten dan de raad van Lansingerland wilde.

De voorzitter van het Recreatieschap heeft in februari 2010 toegezegd een evaluatie te doen over de afsluiting, voordat een nieuw huurcontract voor 2011 wordt aangegaan. Deze afspraak is de voorzitter van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Rottemeren niet nagekomen

Op verzoek van Leefbaar 3B raadslid Cheryta Buijs is het ontbreken van de toegezegde evaluatie besproken in de commissie Ruimte van 16 maart 2011. Wethouder de Paepe, die ook deel uit maakt van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap deelde de commissie Ruimte mee dat de beloofde evaluatie in juni besproken zal worden in het algemeen bestuur. Deze evaluatie heeft pas op het huurcontract voor 2012 een mogelijk effect.

De twee raadsleden uit Lansingerland, die de raad vertegenwoordigen in het algemeen bestuur, zullen in een brief aan het dagelijks bestuur de mening van de raad weergeven. De raad heeft zich al eerder unaniem uitgesproken voor een zorgvuldige benadering van de openbaarheid van de Rottemeren gebieden, die op het grondgebied van Lansingerland liggen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gebieden die verhuurd worden voor sport doeleinden, met behoud van de sportbestemming en met voorwaarden voor betreding, zo veel mogelijk voor iedereen toegankelijk dienen te blijven.

De fractie van Leefbaar3B drong in de commissie verder aan op transparantie betreffende de afspraken die het dagelijks bestuur van de Recreatieschap maakt met derden.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*