Brandweerkazerne Bergschenhoek sluit per 1 april 2012

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 november is de fractie van Leefbaar 3B akkoord gegaan met de optie om de kazerne Bergschenhoek te sluiten. De kazernes Bleiswijk en Berkelse Poort blijven open en een SIV wordt gestationeerd in de kazerne Berkelse Poort.

Ondanks de sluiting van de kazerne in Bergschenhoek voldoet de Veiligheidsregio voor het gehele grondgebied van Lansingerland aan de wettelijke norm voor de aanrijtijd van de brandweer. Dat de sluiting voor de brandweermensen uit Bergschenhoek heel zuur is, is iedereen het over eens.

De brandweermensen uit Bergschenhoek hebben de afgelopen 12 maanden heel constructief meegewerkt om er voor te zorgen dat de brandweerdekking voor geheel Lansingerland gewaarborgd is. Mede door een door de OR opgedragen onderzoek heeft het er toe geleid dat de directie en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio besloten hebben de oorspronkelijke sluiting van de kazerne in Bleiswijk terug te draaien.

In de kazerne in Berkel wordt ook een SIV gestationeerd. Een SIV is een snel interventie voertuig waarin twee brandweermensen rijden. Zij kunnen kleine brandjes blussen en sneller aangeven of er sprake is van een loos alarm. De aanrijtijd is korter dan bij een tankautospuit met zes brandweermensen. De resultaten van de proef met de SIV worden eind februari 2012 door de minister bekend gemaakt. In Denemarken wordt de SIV met succes gebruikt.

Waarschijnlijk is de beste optie één nieuwe brandweerkazerne voor de gehele gemeente bouwen in de buurt van de Jacob Marislaan in Bergschenhoek, maar is nu niet haalbaar. De kazerne Berkelse Poort moet dan verkocht worden en dat is in de huidige economisch onzekere tijd een schier onmogelijke opgave en als het zou lukken, wordt de Veiligheidsregio nagenoeg zeker geconfronteerd met een heel groot verlies op de boekwaarde. Als deze optie aan de orde komt zal ook weer opnieuw naar de dekking voor Bleiswijk gekeken worden.

De brandweerkazerne Berkelse Poort had nooit op die plaats gebouwd mogen worden. Het college en de raad van Berkel en Rodenrijs hadden begin 2005 dit besluit nooit mogen nemen. Zij wisten op dat moment dat een fusie van de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk aanstaande was. Ook wisten zij dat de gemeentelijke brandweerkorpsen, inclusief de kazernes, overgedragen zouden worden aan de Veiligheidsregio. Ook toen was bekend dat voor de dekking gekeken moest worden naar alle drie de B gemeentes en dat is niet gedaan voor de kazerne Berkelse Poort. Het is echt een gemiste kans geweest.

1 Comment

 1. Geachte heer Blonk:

  Naar aanleiding van het standpunt van L3B t.a.v. de brandweerzorg in Lansingerland wil ik u de gang vanzaken rondom de besluitvorming niet onthouden.
  Het zal voor u een kleine moeite zijn om de ambtelijke stukken over deze soap in het gemeentelijk archief te vinden.

  Vanaf het moment dat de gemeente Berkel en Rodenrijs de lokatie van de nieuwe kazerne heeft voorgesteld is er vanuit Brandweer Samenwerkingsgebied Noord (Rotterdam Noord, Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk) scherpe kritiek geweest op deze lokatie.
  Uit meerdere (formele) onderzoeken op basis van de vereiste basis barndweerzorg is gebleken dat deze lokatie zondermeer fout is.
  Om een lang vehaal kort te maken: De ideale lokatie ligt achter aan de Jacob Marislaan nabij de HSL.
  In deze fase heeft de gemeente Bergschenhoek zelfs de hiervoor benodigde grond gereserveerd.
  In combinatie met de dekking uit Rotterdam Noord en Zoetermeer (Prisma) kan/kon op met deze lokatie een vrijwilligers kazerne de brandweerzorg voor de rest van Lansingerland afdekken.
  Geconcludeerd kan worden dat de beslissing voor de huidige lokatie, tegen beter weten in, geforceerd is door de toemalige portefeuillehoudster en de lokale commandant van de Gemeente Berkel en Rodenrijs.
  Wederom weer een perfect voorbeeld van bestuurlijke arrogantie.

  met vriendelijke groet,

  Wijnand van der Lecq
  (oud) commandant Brandweer gemeente Bleiswijk

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*