Bomenverordening Lansingerland

Doel van de binnenkort nieuw geldende bomenverordening is deregulering en tegelijkertijd maximale bescherming van het groene kapitaal in de gemeente. Beiden wordt bereikt met de nieuwe bomenverordening die binnenkort in de gemeenteraad aan de orde komt. Het eindresultaat zal zijn een winsituatie voor het groen, de inwoner en minder tijd nodig voor ambtelijke inzet.

Geen kapvergunning is dadelijk meer nodig voor bomen:

 • met een stamomtrek van minder dan 65 cm., gemeten op 1,30 meter boven de grond. Een stamomtrek van 65 cm. komt overeen met een diameter van 20 cm.
 • die staan op een perceel (inclusief woning) niet groter dan 200 m2.
 • die ziek zijn.
 • die vanwege dunning gekapt moeten worden.
 • die op minder dan 2 meter van de gevel van een bouwwerk staan.

Altijd moet een kapvergunning aangevraagd worden voor bomen:

 • die op de waardevolle bomenlijst staan.
 • die vermeld staan op de groenhoofdstructurenkaart.
 • die een stamomtrek van meer dan 65 cm. hebben gemeten op 1,30 meter boven de grond.

De criteria voor waardevolle bomen zijn:

 • Karakteristiek.
 • Beeldbepalend.
 • Cultuurhistorische waarde.
 • Dendrologisch. (Dendrologie is een onderdeel van de botanie dat zich bezig houdt met de studie van bomen en struiken)
 • Natuurwaarde.
 • Zeldzaam.
 • Monumentaal.

Inwoners kunnen bij de gemeente een verzoek indienen een boom op de lijst van waardevolle bomen te zetten.

Herplantplicht

De herplantplicht is altijd van toepassing tenzij de bomen gekapt worden in verband met:

 • dunning.
 • te dicht bij de gevel (minder dan 2 meter).
 • onvoldoende ondergrondse groeiruimte.

De boom die in het kader van herplantplicht wordt gepoot heeft een omtrek van 16/18 cm en mag niet gekapt worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*