Leefbaar 3B heeft zorg om brandweerzorg.

Binnen de brandweer is veel commotie over het nieuwe materieel spreidingsplan (Msp).De gewone brandweermensen hebben grote bezwaren tegen dit nieuwe plan van decorpsleiding en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De OR van de brandweer heeft twee deskundige bureaus onderzoek laten doen naar hetnieuwe Msp. Zijn we met de nu voorgestane nieuwe methoden slechter van af dan tot voorkort. Deskundigen van de bureaus SAVE en Suurendonk zeggen van wel. En dat is volgensJan Pieter Blonk de fractievoorzitter van Leefbaar 3B waar de schoen wringt. Hun conclusies liegen er niet om.

  • Structureel 50% overschrijding opkomsttijden;
  • Vanuit Msp is de rijsnelheid 33% naar beneden bijgesteld. Hierdoor zijn de rijtijden 50% langer;
  • Sluiting kazerne Bleiswijk + bijgestelde rijsnelheid leidt tot sterk onder druk staande opkomsttijd;
  • De indeling van de brandweerzorg naar risico’s en opkomsttijden is onvolledig;
  • De leiding van de Veiligheidsregio heeft geen goede inventarisatie betreffende gebouwenbestand in relatie tot omgeving, waardoor de indeling van de brandweerzorg naar risico’s en opkomsttijden onvolledig is;
  • Het aantal duikploegen wordt van zeven naar drie teruggebracht. In 50% wordt de aanbevolen opkomsttijd dan niet gehaald. Doel is 90%;
  • Snelle interventievoertuigen (SIV’s) ter vervanging van een deel van de tankautospuiten doet afbreuk aan het niveau van veilig werken in de repressieve dienst en leidt tot minder slagkracht.

Jan Pieter heeft het college namens Leefbaar 3B gevraagd zeer serieus te kijken naar deaanbevelingen van de beide expertisebureaus. Op voorhand heeft Leefbaar 3B aangegevendat deze aanbevelingen zeer de moeite waard zijn over te nemen. In Lansingerland willenwij graag de kazerne in Bleiswijk openhouden. Ook de norm opkomsttijden in Lansingerlandmoet in het kader van het Msp nader onderzocht worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*